Voorbeeld addendum verlenging voor onbepaalde tijd

Maatwerkbrief

MS Word 53.09 kb

09-01-2020

Download deze tool
Om de lage WW-premie te mogen toepassen, moeten werkgevers in de salarisadministratie bewijs bewaren dat de werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft, die geen oproepovereenkomst is. Het is dus niet langer voldoende om een tijdelijk contract stilzwijgend te verlengen. Het bewijs kan bestaan uit een papieren addendum, een bevestiging per e-mail of een digitale handtekening. Houd rekening met de aanzegtermijn als u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd omzet naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.


Meer informatie over de bijzonderheden van de WAB vindt u in de toolbox De gevolgen van de Wet arbeidsmarkt in balans.