Hoe corrigeren we een fout salaris?

26 juli 2019

In het contract van één van onze werknemers staat per ongeluk een fout salaris. We willen dit corrigeren. Kan die correctie via een addendum?

Het is mogelijk om het overeengekomen loon in de arbeidsovereenkomst via een aanvulling te wijzigen. Het is dan verstandig om in dat addendum op te nemen:

  • dat u een arbeidsovereenkomst met de werknemer bent aangegaan;
  • dat u met de werknemer heeft afgesproken dat hij per een bepaalde datum in dienst zou treden op basis van een arbeidsovereenkomst met een bepaald salaris en hoe hoog dat salaris is;
  • dat in de arbeidsovereenkomst abusievelijk een verkeerd salaris is opgenomen en wat dat verkeerde bedrag is;
  • dat de werkgever en de werknemer door ondertekening van het addendum vaststellen welk salaris zij wel hadden afgesproken;
  • dat bij de ondertekening van het addendum het in de arbeidsovereenkomst opgenomen salaris met wederzijds goedvinden geacht wordt te zijn wat er eerder was afgesproken.

Voorbeeldberekening

Heeft u een loon van € 1.500 afgesproken en staat er een salaris van € 1.000 in de overeenkomst, dan neemt u in het addendum op dat dat niet correct is en dat u door de ondertekening van het addendum vaststelt dat het overeengekomen, juiste salaris € 1.500 is.