Hoe passen we een foute einddatum in een arbeidsovereenkomst aan?

24 juli 2019

Eén van onze werknemers heeft per ongeluk een foute einddatum in zijn contract staan. We willen deze einddatum opschuiven. Kan dit via een addendum?

Ja, het is in dit geval mogelijk om de einddatum van de arbeidsovereenkomst via een aanvulling op de arbeidsovereenkomst te wijzigen. Het is dan wel verstandig om dit schriftelijk, in een addendum te doen:

  • dat u op datum a een arbeidsovereenkomst met de werknemer bent aangegaan;
  • dat u in dat kader met de werknemer heeft afgesproken dat hij per datum b in dienst zou treden op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met einddatum c;
  • dat in de arbeidsovereenkomst abusievelijk een verkeerde einddatum is opgenomen, namelijk d;
  • dat de werkgever en de werknemer door ondertekening van het addendum vaststellen dat de einddatum van de arbeidsovereenkomst datum c is;
  • dat bij de ondertekening van het addendum de in de arbeidsovereenkomst opgenomen einddatum d met wederzijds goedvinden geacht wordt datum c te zijn.

Als er wel een goede einddatum in het contract staat, maar de werknemer en u de einddatum willen opschuiven, kan er een nieuwe arbeidsovereenkomst ontstaan die meetelt in de ketenbepaling. Hierdoor kan er eerder recht ontstaan op een vast contract.

 Lees ook: Wijzigen einddatum tijdelijk contract leidt tot vast contract