Is het verstandig om in een tijdelijk contract een vast contract toe te zeggen?

12 juli 2019

Ik wil in een tijdelijk contract opnemen dat mijn werknemer bij goed functioneren een vast contract krijgt. Is dat verstandig?

Regelmatig zeggen werkgevers aan een werknemer met een tijdelijk contract toe dat zij bij goed functioneren in vaste dienst komen. Dit kan een manier zijn om werknemers aan u te binden, maar er zitten ook risico’s aan. Aan het eind van het tijdelijke contract kan de situatie veranderd zijn, waardoor u de werknemer toch geen vaste aanstelling kunt geven.

Onderbouwen van beslissing over contract

Het risico dat u uw belofte moet nakomen is groter als u de toezegging schriftelijk doet. Als het tot een rechtszaak komt, heeft de werknemer immers schriftelijk bewijs. Het is ook van belang wát u precies afspreekt: dat bij goed functioneren de mogelijkheid bestaat op een vast contract of dat de werknemer bij goed functioneren een vast contract krijgt. In het eerste geval moet u een vast contract in elk geval serieus overwegen, maar in het tweede geval moet u aantonen dat de werknemer niet goed heeft gefunctioneerd en dat u hem daarom geen vast contract geeft. Let erop dat u hier dan op tijd over in gesprek gaat met de werknemer en dit kunt onderbouwen met gespreksverslagen. Ook een mondelinge toezegging is niet zonder risico. Heeft u herhaaldelijk een vast contract beloofd, maar geeft u dat niet, dan kan de rechter oordelen dat u niet als goed werkgever heeft gehandeld. Het is voor de werknemer wel een stuk lastiger om dit te bewijzen.