Kan ik een mondelinge toezegging voor een baan weer intrekken?

22 juli 2019

Kan ik een mondelinge toezegging voor een baan weer intrekken? En hoe zit dit voor de mondelinge aanvaarding van de sollicitant?

De arbeidsovereenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding en is vormvrij. Dit betekent dat de werkgever en werknemer zelf mogen bepalen of ze de arbeidsovereenkomst mondeling of schriftelijk overeenkomen. Ook een mondelinge afspraak is juridisch bindend. Wel zijn bepaalde afspraken alleen geldig als ze schriftelijk zijn vastgelegd, zoals het concurrentiebeding, de proeftijd en het eenzijdig wijzigingsbeding. Het probleem van een mondelinge overeenkomst is dat de afspraken vaak niet te bewijzen zijn. Volgens de wet moet degene die stelt dat er een mondelinge overeenkomst is gesloten dit bewijzen. Het bewijs kan hij leveren door middel van het horen van getuigen, door sms-berichten of e-mails. Als dat lukt, kan een rechter een vordering tot nakoming of schadevergoeding toewijzen.

Intrekken

Zowel de werkgever als de werknemer mag de onderhandelingen afbreken. Een mondeling aanbod kunt u intrekken en vervalt als de werknemer het nog niet heeft aanvaardt. Uw aanbod vervalt ook als de werknemer dit afwijst. Ook een tegenvoorstel geldt als een afwijzing. Als u een termijn geeft, kunt u het aanbod niét intrekken en komt het aanbod pas na die termijn te vervallen. De partijen moeten tijdens de contractonderhandelingen wel letten op elkaars belangen. Kan een werknemer erop vertrouwen dat er een arbeidsovereenkomst tot stand zal komen – de onderhandeling is bijna afgerond – dan moet u mogelijk een schadevergoeding betalen als het toch niet zover komt. Als alleen over minder belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarden nog onderhandelingen lopen, is het lastiger om onderhandelingen daarop af te breken dan als u nog onderhandelt over primaire arbeidsvoorwaarden zoals arbeid, loon en het aantal werkuren.