Arbeidsovereenkomst

Een werknemer die bij uw werkgever in dienst treedt, tekent gewoonlijk een arbeidsovereenkomst om de arbeidsrelatie schriftelijk vast te leggen. In de arbeidsovereenkomst staan de basisbepalingen voor de arbeidsrelatie.

Vaak gaat het om de primaire arbeidsvoorwaarden, zoals de werktijden, het salaris en de contractduur, maar ook een aantal secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze bepalingen kunnen voortkomen uit afspraken in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Verder kan de werkgever onder bepaalde omstandigheden bijvoorbeeld een proeftijd, concurrentiebeding en pensioenregeling in het arbeidscontract opnemen.

Nieuws

Wet flexibel werken ook voor verzoek om vast contract

31-05-2024

Een werknemer kan zijn werkgever op basis van de Wet flexibel werken (WFW) verzoeken om ‘een vorm van arbeid met meer voorspelbare en zekere...

Wetsvoorstel voor bescherming werknemers bij doorstart

28-05-2024

Bij een bedrijfsovername (doorstart) vanuit faillissement bevinden werknemers zich in een onzekere positie. Om dit te verbeteren, is op inte...

Recht op WW bij opzegbeding in vaststellingsovereenkomst

23-05-2024

Als een tijdelijke arbeidsovereenkomst zonder tussentijds opzegbeding voortijds eindigt met wederzijds goedvinden, heeft de werknemer pas na...

Billijke vergoeding niet lager door transitievergoeding

03-05-2024

Handelt een werkgever bij een ontslag op staande voet ernstig verwijtbaar, dan heeft de werknemer mogelijk recht op een billijke vergoeding....