Arbeidsovereenkomst

Een werknemer die bij uw werkgever in dienst treedt, tekent gewoonlijk een arbeidsovereenkomst om de arbeidsrelatie schriftelijk vast te leggen. In de arbeidsovereenkomst staan de basisbepalingen voor de arbeidsrelatie. Vaak gaat het om de primaire arbeidsvoorwaarden, zoals de werktijden, het salaris en de contractduur, maar ook een aantal secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze bepalingen kunnen voortkomen uit afspraken in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Verder kan de werkgever onder bepaalde omstandigheden bijvoorbeeld een proeftijd, concurrentiebeding en pensioenregeling in het arbeidscontract opnemen.

Uitgelicht

De arbeidsovereenkomst: wat is belangrijk om te...

Gefeliciteerd! U heeft de ideale werknemer gevonden voor uw openstaande vacature. Dan volgt nu het administratieve gedeelte...

Verdiepingsartikel
Door redactie HR
Publicatiedatum: 30-11-2020

Hoofdlijnen bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst

Bij het in dienst nemen van een werknemer is het belangrijk dat de werkgever goede afspraken met hem maakt. Daarbij moeten...

Checklist
PDF bestand
Publicatiedatum: 26-08-2022

Nietige en vernietigbare bepalingen in de arbeidsovereenkomst

U heeft niet de vrijheid om de arbeidsovereenkomst volledig naar eigen smaak te formuleren. De werknemer en u zijn immers...

Verdiepingsartikel
Door redactie HR
Publicatiedatum: 27-11-2020

 

Is toezegging in werkgeversverklaring over contract bindend?

Arbeidsovereenkomst | Publicatiedatum 30-01-2023

Een werknemer met een contract voor bepaalde tijd heeft mij gevraagd om een werkgeversverklaring in te vullen. Hij heeft deze nodig voor het aanvragen voor een hypotheek....

Mogen wij de begrafeniskosten van een overleden werknemer onbelast betalen?

Loonadministratie | Publicatiedatum 18-01-2023

We willen graag de begrafenis van een overleden werknemer betalen. Mogen wij dit onbelast doen? En mogen wij ook een onbelaste overlijdensuitkering betalen aan zijn meerderjarige...

Welke opzegtermijn geldt voor een oproepkracht?

Oproepkrachten | Publicatiedatum 04-01-2023

In het contract van een oproepkracht is geen opzegtermijn opgenomen. Aan welke opzegtermijn moeten wij ons nu houden? En de oproepkracht zelf?

Stel goede bedingen voor het arbeidscontract op

Arbeidsovereenkomst Publicatiedatum 25-08-2022

In het arbeidscontract spreekt u de functie, het salaris, de ingangsdatum en de duur af. Naast deze basisafspraken kunt u ook bedingen opnemen die gelden tijdens of na...

De administratie bij nieuwe werknemers in vijf stappen

Indiensttreding Publicatiedatum 14-07-2022

De komst van een nieuwe werknemer zet veel administratieve processen in gang. De werkgever moet van alles over de werknemer weten en voor de werknemer regelen, maar mag...

Arbeidsvoorwaarden mag u niet zomaar eenzijdig wijzigen

Arbeidsvoorwaarden 5 minuten | 26-01-2023

U heeft vast wel eens een afspraak in een arbeidsovereenkomst met uw werknemer willen wijzigen. Als dat in samenspraak met uw werknemer kan,...

Behaal voordeel met tips voor besparing op kosten rond werknemers

Loonadministratie 6 minuten | 26-01-2023

Een financiële crisis kan een flinke wissel trekken op de gezondheid van uw organisatie. Maar ook in normale omstandigheden kan het geen kwa...

Hoogte billijke vergoeding: van een paar duizend euro tot enkele tonnen

Ontslag 6 minuten | 10-01-2023

Een rechter kan een werkgever veroordelen tot het betalen van een billijke vergoeding aan een werknemer. In welke situaties loopt u het risi...

Welke overeenkomst voor de dga?

Directeur-grootaandeelhouder (dga) Publicatiedatum 04-10-2022

Een dga kan zijn werk doen op basis van een arbeidsovereenkomst of via een managementovereenkomst. De eerste maakt hem in feite een werknemer, bij het tweede contract...

Studiekostenbeding

Studiekosten Publicatiedatum 25-08-2022

In een studiekostenbeding komen een werkgever en werknemer overeen dat de werknemer (een deel van) de studiekosten moet terugbetalen als hij binnen een bepaalde tijd...

Op tijd extra informatie over arbeidsvoorwaarden geven

Arbeidsvoorwaarden Publicatiedatum 07-07-2022

Voor arbeidsovereenkomsten die vanaf 1 augustus 2022 worden gesloten, gelden strengere en uitgebreidere regels voor de informatieplicht over arbeidsvoorwaarden. De werkgever...

Wetswijziging voor bedingen

Arbeidsovereenkomst Publicatiedatum 28-06-2022

Per 1 augustus 2022 gelden er nieuwe wettelijke regels met betrekking tot het studiekostenbeding en het nevenwerkzaamhedenbeding. In deze infographic ziet u deze nieuwe...

Heeft u een vraag over Arbeidsovereenkomst?

Joost  Kokje
Joost Kokje
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Arbeidsovereenkomst?

Joost  Kokje
Joost Kokje
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie