€ 10.000 boete na gebruiken van foto’s werknemer

6 april 2023 | Door redactie

Wil een werkgever beeldmateriaal van een werknemer gebruiken voor promotiedoeleinden, dan doet hij er goed aan hierover afspraken te maken met de werknemer, en die na te komen. Een werkgever die dit naliet, moest € 10.000 betalen.

In de zaak bij Rechtbank Amsterdam draaide het om een werkneemster die op verzoek van haar werkgever – een online supermarkt – deelnam aan een fotoshoot, waarvoor ze een vergoeding van € 150 ontving. Voorafgaand aan de fotoshoot gaf de werkneemster de werkgever in een zogenoemde ‘quitclaim’ schriftelijk toestemming om haar beeldmateriaal te openbaren en te gebruiken voor promotiedoeleinden van de supermarkt. De werkgever verklaarde in hetzelfde document dat voor elk ander gebruik van het beeldmateriaal toestemming gevraagd zou worden aan de werkneemster.

Inbreuk op portretrecht en persoonlijke levenssfeer                  

De supermarkt gebruikte de foto’s vervolgens – zonder afzonderlijk toestemming te vragen – in veel online en offline reclame-uitingen, waaronder een levensgrote sticker op bestelbusjes in Nederland en Duitsland (bij een zusterorganisatie). Wel ontving de werkneemster vanwege het succes van de reclamecampagne een extra vergoeding van € 500. De werkneemster was echter van mening dat de werkgever inbreuk had gemaakt op haar portretrecht (artikel) en haar persoonlijke levenssfeer door zonder toestemming haar afbeelding op grote schaal te gebruiken en stapte naar de kantonrechter. Na een gesprek tussen beide partijen verwijderde de werkgever uit eigen beweging nog wel de afbeeldingen van de werkneemster. Ook de zusterorganisatie verwijderde de sticker van de bestelbusjes en betaalde de werkneemster uit eigen beweging € 2.500.

Immateriële schade was al geleden

Bij Rechtbank Amsterdam stelde de werkgever onder meer dat de werkneemster vrijwillig had meegewerkt aan de fotoshoot en schriftelijk toestemming had gegeven voor het gebruik van haar portret. Bovendien stond er in de quitclaim niets over een beperkt gebruik van het portret. De kantonrechter oordeelde echter dat de werkgever het beeldmateriaal voor veel meer doeleinden had gebruikt dan schriftelijk was afgesproken, zonder hiervoor afzonderlijke toestemming te vragen. Ondanks dat de werkgever het beeldmateriaal inmiddels had verwijderd, was de (immateriële) schade volgens de rechter al geleden; hij wees de werkneemster een schadevergoeding van € 10.000 toe.
Rechtbank Amsterdam, 24 november 2022, ECLI (verkort): 7151

Bijlagen bij dit bericht