Aanzegging tijdens vakantie werknemer geldig?

15 januari 2016 | Door redactie

Als een werknemer op vakantie gaat en daardoor een aanzegbrief niet op tijd leest, hoeft zijn werkgever achteraf niet de aanzegboete te betalen. Dit blijkt uit een uitspraak van Rechtbank Rotterdam.

In de Wet werk en zekerheid (tools) is geregeld dat de werkgever een werknemer met een contract voor minimaal zes maanden uiterlijk een maand voor het einde van het contract schriftelijk moet laten weten of en onder welke voorwaarden hij het contract wil verlengen. Als de werkgever niet aan die aanzegplicht voldoet, kan de werknemer bij hem de aanzegboete opeisen. Soms is echter onduidelijk of op de juiste wijze is aangezegd. In een zaak bij Rechtbank Rotterdam wilde een werknemer de aanzegboete, omdat z’n werkgever te laat zou hebben aangezegd.

Werknemer leest aanzegbrief na vakantie

De werknemer had weliswaar een brief ontvangen met de mededeling dat hij geen contractverlenging kreeg, maar deze zag hij pas toen hij terug kwam van vakantie. Op dat moment was de aanzegtermijn (tool) van een maand al geschonden. Het uitblijven van contractverlenging mocht echter geen verrassing heten: de werkgever had dit voor de vakantie al aangekondigd in een gesprek. De werknemer betwistte dit.
Voor een uitspraak moest de rechter bepalen of de werkgever verantwoordelijk was voor het feit dat de aanzegging te laat was gelezen door de werknemer. Hoewel de werkgever op de hoogte was van de vakantie, stelde de rechter dat er geen verantwoordelijkheid bij de werkgever lag.

Vakantie tijdens aanzegperiode voor risico werknemer

Dat de werknemer op vakantie ging tijdens de periode waarin hij kon worden aangezegd, kwam voor zijn eigen risico. Er stond niet ter discussie of de aanzegbrief (tool) op tijd op het adres van de werknemer was afgeleverd en dus hoefde de werkgever de boete niet te betalen.
Eerder bepaalden rechters al dat aanzeggen via WhatsApp kan en bij indiensttreding mag. Cruciaal is dat de werknemer de boodschap op tijd ontvangt. Voor de zekerheid doet een werkgever er goed aan om de aanzegbrief voor een vakantie van een werknemer te versturen.
Rechtbank Rotterdam, 23 december 2015, ECLI (verkort): 9222