Alle informatie over de WWZ op een rij

11 juni 2015 | Door redactie

Per 1 juli 2015 treedt het tweede deel van de Wet werk en zekerheid (WWZ) in werking. Om de maatregelen uit deze wet onder de aandacht te brengen is de Rijksoverheid een campagne gestart. De campagne belicht de gevolgen van de WWZ voor zowel werkgevers als werknemers.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wijst werknemers met name op de gevolgen voor werknemers met tijdelijke contracten, de transitievergoeding en de aanpassing van het ontslagrecht. Werkgevers en werknemers vinden op de website mijnwerkenzekerheid.nl alle informatie over de WWZ op een rij.

Tool om contractencheck te doen

Op die website zijn ook factsheets te vinden en tools om de transitievergoeding te berekenen en een contractencheck te doen. Een aantal van de factsheets waren al eerder beschikbaar gesteld door het ministerie van SZW, daarover heeft u kunnen lezen in het nieuwsartikel ‘Factsheets over Wet werk en zekerheid’. Verder zet de campagne in op radiospotjes, social media en online advertenties.

Per 1 juli 2015 treedt het scholingsrecht in werking

Een belangrijke maatregel uit de WWZ voor u is dat per 1 juli 2015 het scholingsrecht in werking treedt. Dit betekent dat u werknemers in staat moet stellen opleidingen of cursussen te volgen die zij nodig hebben om hun functie goed uit te voeren. Ook als de functie van een werknemer vervalt of hij zijn functie niet meer kan uitoefenen, moet u kijken of u hem door middel van scholing misschien toch kunt herplaatsen in de organisatie.