Asscher repareert Wet werk en zekerheid

21 april 2016 | Door redactie

De Wet werk en zekerheid (WWZ) wordt aangepast om de grootste knelpunten op de arbeidsmarkt op te lossen. Daarnaast wordt ook de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) gewijzigd. Dat heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer laten weten.

Het pakket maatregelen dat minister Asscher gepresenteerd heeft om de knelpunten op de arbeidsmarkt op te lossen, wijzigt dus niet alleen de WWZ die hij zelf heeft ingevoerd. Ook het wettelijk minimumloon wordt gewijzigd en de gelijke arbeidsvoorwaarden voor payrollers worden uitgesteld. Alle maatregelen zijn al afgestemd met werkgeversorganisaties en vakbonden en worden deels in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) verwerkt.

Alle maatregelen op een rij

Minister Asscher heeft de onderstaande maatregelen aangekondigd: