Bedenktijd na ontslag één keer per zes maanden

30 april 2014 | Door redactie

Sluit u na 1 juli 2015 een vaststellingsovereenkomst af? Dan mag de werknemer zich beroepen op een bedenktermijn van twee weken. Maakt hij hiervan gebruik, houd dan in uw achterhoofd dat hij dit slechts één keer per zes maanden mag doen.

Zoals u al eerder heeft kunnen lezen in het bericht ‘Werknemer krijgt bedenktijd na tekenen ontslag’ mag uw werknemer na het afsluiten van de vaststellingsovereenkomst binnen twee weken van gedachten veranderen. In het wetsvoorstel Werk en zekerheid is nu opgenomen dat hij dit slechts één keer per zes maanden mag doen. Dit betekent voor u als werkgever dat u, als u na een beroep op de bedenktermijn een nieuwe vaststellingsovereenkomst met die werknemer sluit, meteen zekerheid heeft. De werknemer mag immers niet opnieuw terugkomen op zijn besluit om deze nieuwe overeenkomst te tekenen. De twee weken bedenktermijn zijn dus maar één keer van toepassing in een periode van zes maanden.

Tijd om juridisch advies in te winnen

De gedachte achter de beperking van het gebruikmaken van de bedenktermijn is als volgt: bij de eerste vaststellingsovereenkomst is het voor uw werknemer van belang om voldoende tijd te hebben om zich te bezinnen op het ontslag en juridisch advies in te winnen. Bij een tweede vaststellingsovereenkomst heeft hij deze tijd al gehad en kan hij dus een weloverwogen keuze maken zonder bedenktermijn. Het is voor hem dan al duidelijk wat de consequenties zijn als hij akkoord gaat met de nieuwe vaststellingsovereenkomst.

Invoering Wet werk en zekerheid

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Werk en zekerheid inmiddels goedgekeurd. Als ook de Eerste Kamer ermee instemt, gaat bovenstaande wijziging in op 1 juli 2015. Sommige andere wijzigingen worden mogelijk al per 1 juli 2014 van kracht. In de berichten 'Invoering aanzegtermijn per 1 juli 2014' en ‘Verkorting ketenbepaling per 1 juli 2015’ kon u al lezen met welke wijzigingen u rekening moet houden per 1 juli 2014 en 1 juli 2015.