Belangrijkste HR-maatregelen van Prinsjesdag

17 september 2014 | Door redactie

Gisteren maakte de regering de plannen voor 2015 bekend. De kernboodschap was dat de overheid zich gaat richten op het helpen van werklozen aan een baan en dat werken lonend moet zijn. In de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stonden nog een aantal specifieke HR-maatregelen. HR Rendement zet de belangrijkste maatregelen voor u op een rijtje.

  • De Wet werk en zekerheid gaat gewoon door. De maatregelen met betrekking tot de proeftijd en het concurrentiebeding treden dus per 1 januari 2015 in werking. Per 1 juli 2015 wordt de ketenbepaling verkort en gaat het ontslagrecht op de schop. In het bericht ‘Wet werk en zekerheid door de Eerste Kamer’ ziet u een overzicht van de maatregelen uit deze wet met de datum van inwerkingtreding. In het traject ‘Wet werk en zekerheid’ vindt u ook verschillende vaktools die u kunnen helpen bij de toepassing van deze wet.
  • Het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden treedt waarschijnlijk per 2015 in werking. Dit wetsvoorstel wijzigt de huidige Wet arbeid en zorg (WAZO) en de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA). Deze plannen liggen al geruime tijd bij de Tweede Kamer, maar als het voorstel in 2015 in werking treedt, zal het waarschijnlijk op korte termijn behandeld moeten worden. Meer over het wetsvoorstel leest u op de themapagina ‘Modernisering verlof en arbeidstijden’.
  • Binnen de sectorplannen wordt in 2015 de zogenoemde brug-WW geïntroduceerd. Werklozen of mensen die werkloos dreigen te raken omdat er in hun sector weinig werkgelegenheid is, kunnen van deze uitkering gebruikmaken. De brug-WW houdt in dat een werkzoekende salaris ontvangt voor de uren dat hij werkt en een WW-uitkering voor de uren dat hij wordt omgeschoold. De nieuwe werkgever profiteert dus van deze regeling, omdat hij nog niet het volledige loon hoeft te betalen. Voorwaarde is wel dat de werkzoekende aan de slag gaat in een kansrijk beroep of een sector met personeelstekorten, bijvoorbeeld de techniek.
  • Werknemers die in de WW belanden, houden straks langer recht op kinderopvangtoeslag. Momenteel heeft iemand dan nog drie maanden recht op kinderopvangtoeslag. In 2015 en 2016 wordt deze termijn tijdelijk verlengd naar zes maanden.