Bereken alvast de transitievergoeding

8 mei 2014 | Door redactie

Per 1 juli 2015 moet u aan werknemers die uit dienst treden en een dienstverband van twee jaar of langer hebben gehad een transitievergoeding betalen. Wilt u nu alvast weten hoe hoog de transitievergoeding van uw werknemers straks uitvalt, dan kunt u gebruikmaken van de tool Transitievergoeding Wet werk en zekerheid.

Rendement stelt in samenwerking met AKD de tool Transitievergoeding Wet werk en zekerheid beschikbaar. Hier kunt u alvast kijken wat de kosten zijn als u een werknemer per 1 juli 2015 ontslaat. De hoogte van de transitievergoeding hangt af van verschillende factoren, zoals zijn maandsalaris en de lengte van het dienstverband (let op: vul in de tool bij 'datum uit dienst' de dag na de laatste werkdag in). U betaalt straks een transitievergoeding als u het dienstverband op één van de volgende manieren beëindigt:

  • door opzegging via UWV;
  • door ontbinding via de kantonrechter;
  • door het niet verlengen van een tijdelijk contract dat twee jaar of langer heeft geduurd. Dit kunnen ook meerdere tijdelijke contracten in twee jaar zijn geweest.

Geen recht op de transitievergoeding

De werknemer heeft geen recht op een transitievergoeding als:

  • hij zelf ontslag neemt;
  • het contract is beëindigd met wederzijds goedvinden;
  • er sprake is van ontslag bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd;
  • er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. Dit kan het geval zijn bij ontslag op staande voet, maar ontslag op staande voet hoeft niet direct te betekenen dat u geen transitievergoeding hoeft te betalen.
  • de arbeidsovereenkomst van de werknemer eindigt voordat hij 18 jaar is en de gemiddelde arbeidsomvang 12 uur of minder per week was.

In het meinummer van HR Rendement dat op 13 mei bij abonnees op de mat valt, leest u meer over de transitievergoeding. De Eerste Kamer moet nog wel instemmen met de Wet werk en zekerheid.