Cao-afwijkingen Wet werk en zekerheid

7 mei 2014 | Door redactie

Per 1 juli 2014 mag u op grond van de Wet werk en zekerheid geen proeftijd meer opnemen in contracten van een half jaar of korter. Maar staat er op dat moment in uw cao dat u voor alle contracten een maximale proeftijd van twee maanden mag hanteren, dan zijn deze regels nog geldig totdat de looptijd van de cao is verstreken en uiterlijk tot 1 januari 2016. Ook voor de verkorting van de ketenbepaling is een latere inwerkingtreding mogelijk.

In het bericht ‘Wat verandert er per 1 juli 2014?’ kon u lezen welke maatregelen uit het wetsvoorstel Werk en zekerheid per 1 juli 2014 in werking treden. Eén van deze maatregelen is dat het per 1 juli 2014 wettelijk niet meer is toegestaan om een proeftijd op te nemen in contracten van een half jaar of korter. Maar in het wetsvoorstel is wel een overgangsrecht opgenomen.
Als er in uw cao op een correcte wijze wordt afgeweken van de huidige wet, mag u zich aan de regels van de cao blijven houden totdat de looptijd van de cao is verstreken. Staat er in uw cao bijvoorbeeld dat u voor tijdelijke contracten van korter dan twee jaar een proeftijd mag hanteren van twee maanden, dan mag u deze regels blijven aanhouden. U mag tot die tijd dan ook nog een proeftijd van twee maanden opnemen in arbeidsovereenkomsten van zes maanden of korter. Dit overgangsrecht geldt uiterlijk tot 1 januari 2016. Tegen die tijd moeten alle cao’s zijn aangepast aan de nieuwe situatie.

Overgangsrecht geldt ook voor verkorting ketenbepaling

Het overgangsrecht geldt ook voor de verkorting van de ketenbepaling. Op grond van de wet mag u per 1 juli 2015 een werknemer nog maar drie tijdelijke contracten binnen twee jaar geven. Daarna heeft hij recht op een vast dienstverband. Maar als er in uw cao op dit moment is afgeweken van de ketenbepaling (denk bijvoorbeeld aan de horeca-cao), dan mag u deze regels blijven hanteren totdat de looptijd van de cao is verstreken. Dit overgangsrecht geldt uiterlijk tot 1 juli 2016.

Geen overgangsrecht voor concurrentiebeding

Voor het opnemen van het concurrentiebeding in tijdelijke contracten geldt geen overgangsrecht. Per 1 juli 2014 geldt voor iedere werkgever dat hij alleen een concurrentiebeding mag opnemen in tijdelijke contracten als hij hiervoor een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang heeft. Het wetsvoorstel Werk en zekerheid moet nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. Pas als de Kamer met het voorstel instemt, treden de maatregelen in werking.