Concrete regelgeving WWZ bekend

21 mei 2015 | Door redactie

Per 1 juli 2015 heeft u te maken met het nieuwe ontslagrecht als gevolg van de maatregelen uit de wet werk en zekerheid (WWZ). Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft nu lagere regelgeving hiervan gepubliceerd. Die regelgeving geldt ook vanaf 1 juli 2015.

In de lagere regelgeving van het nieuwe ontslagrecht zijn de bepalingen uit de WWZ concreter uitgewerkt. Het ministerie van SZW heeft de regels in de volgende documenten verwerkt:

De nieuwe regels rond ontslag

In de Ontslagregeling vindt u regels die straks gelden bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. De Regeling UWV ontslagprocedure bevat regels die u tijdens een opzeggingsproces bij UWV moet aangehouden. In het Besluit overgangsrecht transitievergoeding is bepaald dat er een overgangsrecht geldt voor het betalen van een transitievergoeding. Over dit recht kunt u meer lezen in het nieuwsartikel ‘Overgangsrecht verlaagt transitievergoeding’. Op de transitievergoeding mag u in sommige gevallen kosten in mindering brengen. De regels hiervoor zijn vastgesteld in het Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding.

Overgangsrecht transitievergoeding nog niet helemaal rond

Ondanks de twee gepubliceerde besluiten is het overgangsrecht rond de transitievergoeding nog niet helemaal in kannen en kruiken. Het overgangsrecht dat bepaalt of contractonderbrekingen van drie maanden of langer uit het verleden mee zullen tellen bij de berekening van de transitievergoeding, is namelijk verwerkt in het Wetsvoorstel aanpak schijnconstructies (WAS). De Eerste Kamer gaat dit wetsvoorstel waarschijnlijk eind mei behandelen.
In MT Rendement 4, 5 en 6 kunt u alles lezen over de gevolgen van de Wet werk en zekerheid (WWZ). MT Rendement 5-2015 gaat specifiek in op de maatregelen uit de WWZ die ingaan per 1 juli 2015 en valt 26 mei bij abonnees op de mat.