Contract aanzeggen kan via WhatsApp

10 juli 2015 | Door redactie

Een werkgever voldoet aan de aanzegverplichting als hij via een WhatsApp-bericht laat weten of hij het contract verlengt en de werknemer op dit bericht reageert. Dit blijkt uit een uitspraak van Rechtbank Amsterdam.

Sinds 1 januari 2015 is een werkgever verplicht om minstens één maand voor het verlopen van elke tijdelijke arbeidsovereenkomst die minimaal zes maanden duurt, schriftelijk aan de werknemer te laten weten of zijn contract verlengd wordt. Inmiddels zijn er meerdere uitspraken over de wettelijke aanzegtermijn gepubliceerd.

Geen aanzegvergoeding door reactie op WhatsApp-bericht

In een zaak bij Rechtbank Amsterdam had een werkgever per brief aan een werkneemster gemeld dat hij het contract niet zou verlengen, maar door omstandigheden wilde de werkgever het contract ook al vroegtijdig beëindigen. Omdat de werkneemster niet meer op het werk verscheen, kondigde de werkgever zijn voornemen aan via WhatsApp. De werkneemster gaf hierop de reactie dat de organisatie haar niet kon ontslaan.
Toen het later tot een kort geding kwam, kreeg de werkneemster hierin gelijk. De boete voor het niet voldoen aan de aanzegplicht hoefde de werkgever echter niet te betalen. Hoewel de werkgever niet kon bewijzen dat de werkneemster de aanzegbrief ontvangen had, voldeed de werkgever toch aan de aanzegplicht omdat de werkneemster wel op het WhatsApp-bericht had gereageerd. Uit dit bericht kon zij concluderen dat ze geen contractverlenging zou krijgen.

Verstuur aanzegbrief per aangetekende post

Doorslaggevend was dus dat de werkneemster het bericht had gelezen. Ook in een andere zaak bij de kantonrechter in Rotterdam was het ontvangen van het bericht cruciaal en ook in deze zaak kon de werkgever niet bewijzen dat de aanzegbrief was aangekomen. Een latere mondelinge mededeling volstond niet. Werkgevers doen er daarom goed aan om een aanzegbrief per aangetekende post te versturen of om in de arbeidsovereenkomst al uitsluitsel te geven.
Rechtbank Amsterdam, 10 juni 2015, ECLI (verkort): 3968