De WWZ omzeilen kan een melding opleveren

6 mei 2015 | Door redactie

De Wet werk en zekerheid (WWZ) en alle veranderingen in het arbeidsrecht daarvan als gevolg, stimuleert sommige werkgevers om hun contractenbeleid ten nadele van hun werknemers aan te passen. Werknemersorganisatie CNV is daarom het ‘Meldpunt misbruik flexwet’ gestart.

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft al meerdere keren kritiek geuit op werkgevers die niet zouden handelen ‘in de geest van de wet’. Ook de vakbonden zijn van mening dat – als de nieuwsberichten kloppen – de betreffende werkgevers op deze manier niet handelen naar de afspraken die in het sociaal akkoord zijn vastgelegd. Uitgangspunt van dit akkoord is: fatsoenlijk, eerlijk en motiverend werk voor iedereen.

CNV heeft Meldpunt misbruik flexwet opgericht

Werknemersorganisatie CNV is daarom in actie gekomen: werknemers die zich door het nieuwe contractenbeleid van hun werkgever onrechtvaardig behandeld voelen, kunnen dit sinds kort melden bij het ‘Meldpunt misbruik flexwet’ van CNV. De vakbond verzamelt alle meldingen ter registratie om op basis daarvan eventueel met werkgevers in gesprek te gaan. Ook kunnen individuele medewerkers CNV inschakelen voor eventuele bijstand.
Meer over de Wet werk en zekerheid (WWZ) en de wijzigingen in het arbeidsrecht kunt u lezen in een serie artikelen in MT Rendement 4, 5 en 6.