Deze wetten zijn op 1 januari 2015 ingegaan

7 januari 2015 | Door redactie

Sinds 1 januari 2015 zijn er weer een aantal nieuwe wetten en maatregelen in werking getreden, waar u in de loop van 2014 al over heeft kunnen lezen. Bestuur Rendement zet de belangrijkste wetswijzigingen voor uw organisatie op een rij.

Sinds 2009 zijn er twee vaste momenten in het jaar waarop nieuwe wetten in werking treden: 1 januari en 1 juli. Dit geeft uw onderneming meer duidelijkheid over de ingangsdatum van nieuwe regelgeving, zodat u uw bedrijfsvoering tijdig kunt aanpassen. De keerzijde van de medaille is dat u na de jaarwisseling een enorme rij nieuwe regels voor uw kiezen krijgt. Per 1 januari 2015 heeft u te maken met de volgende wijzigingen in wet- en regelgeving:

  • De invoering van de eerste maatregelen van de Wet werk en zekerheid.
  • De decentralisatie van overheidstaken van het Rijk en de gemeente is van start gegaan met de invoering van de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning
  • De werkkostenregeling (WKR) is verplicht: u kunt niet meer kiezen tussen het systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen en de WKR. De vrije ruimte van de WKR bedraagt dit jaar 1,2% van de fiscale loonsom.
  • Het wettelijk minimum(jeugd)loon voor werknemers van 23 jaar en ouder bedraagt in 2015 € 1.501,80 per maand, € 346,55 per week en € 69,31 per dag.
  • De AOW-leeftijd is met één maand gestegen: de AOW-leeftijd is nu 65 jaar en 3 maanden.
  • Het opbouwpercentage voor fiscaalvriendelijk pensioensparen is gedaald. Voor middelloonregelingen is het nieuwe opbouwpercentage 1,875% en voor eindloonregelingen is het 1,657%. Ook is het Witteveenkader (dat onbelast sparen voor pensioen regelt) afgetopt op € 100.000 per jaar. Over het meerdere kan de werknemer zelf bijsparen uit zijn nettoloon.
  • De leeftijd premiekorting oudere werknemers (ook wel bekend als mobiliteitsbonus) is verhoogd. U krijgt alleen nog een premiekorting als u uitkeringsgerechtigden van 56 jaar of ouder in dienst neemt.
  • De werkbonus voor nieuwe gevallen is afgeschaft.
  • Het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden is ingegaan. De regels voor het aanvragen en/of opnemen van bevallings- en zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en adoptieverlof zijn versoepeld. Werknemers kunnen nu ook vaker hun contracturen laten aanpassen.

Tarieven in het blad

Een nieuw jaar brengt niet alleen nieuwe regels, maar ook nieuwe (fiscale) tarieven. Deze vindt u terug in het januarinummer van Bestuur Rendement, dat 27 januari 2015 bij abonnees op de mat valt.