Geen transitievergoeding voor AOW’er

11 december 2014 | Door redactie

Aan werknemers die uit dienst treden bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, hoeft u per 1 juli 2015 geen transitievergoeding te betalen. Dit geldt ook als de werknemer na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd nog even doorwerkt en u vervolgens het dienstverband beëindigt.

Door de invoering van de Wet werk en zekerheid moet u per 1 juli 2015 een transitievergoeding betalen aan werknemers die uit dienst treden met een dienstverband van twee jaar of langer. Beëindigt u het dienstverband van een werknemer wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, dan hoeft u hem geen transitievergoeding mee te geven. De wetgever heeft hiervoor als verklaring gegeven dat mensen die de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken een AOW-uitkering ontvangen. Zij zijn voor hun inkomensvoorziening dus niet afhankelijk van het loon dat zij bij een werkgever verdienen. De zorgplicht – waarop de transitievergoeding is gebaseerd – heeft daarom geen betrekking op werknemers die een beroep kunnen doen op een AOW-uitkering.

Ook geen transitievergoeding na bereiken AOW-leeftijd

Om diezelfde reden hoeft u een werknemer geen transitievergoeding te betalen als hij na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd nog een aantal jaren doorwerkt en u vervolgens het dienstverband beëindigt. U bent de transitievergoeding ook niet verschuldigd als u een werknemer na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd in dienst neemt en vervolgens (na twee jaar) het dienstverband stopzet.

Voor werknemers aan wie u straks wel de transitievergoeding moet betalen, kunt u nu alvast berekenen hoe hoog deze vergoeding wordt met de rekentool Transitievergoeding Wet werk en zekerheid.