Informeer uw personeel over gevolgen van WWZ

1 april 2015 | Door redactie

Bijna 40% van de werknemers is helemaal niet op de hoogte van de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ). Slechts 25% weet wat de gevolgen van de nieuwe regels zijn voor zijn persoonlijke werksituatie. Er is dus nog genoeg werk aan de winkel! Zijn uw werknemers wel goed geïnformeerd?

HR-dienstverlener Randstad Nederland heeft onderzoek (pdf) gedaan naar de bekendheid van werknemers met de invoering van de WWZ. Daaruit blijkt dat bijna 40% van de ondervraagden helemaal geen weet heeft van de WWZ, terwijl een deel van de maatregelen al per 1 januari is ingegaan en de andere wijzigingen per 1 juli van kracht worden. Van de respondenten verwacht iets minder dan de helft dat de werkgever hen hierover zal informeren. 

Informeer personeel over nieuwe regels WWZ

Als HR-professional is hierin uiteraard een belangrijke rol voor u weggelegd. Het is belangrijk dat zowel tijdelijk als vast personeel weet wat de veranderingen zijn in bijvoorbeeld de ketenbepaling, het concurrentiebeding en de proeftijd. Ook de transitievergoeding is voor lang niet iedereen gesneden koek. Zorg dus dat u zelf goed op de hoogte bent en organiseer bijvoorbeeld een speciale middag om uw personeel in te lichten over de diverse WWZ-maatregelen.