Instellen van ontslagcommissie onder de WWZ

27 juli 2015 | Door redactie

De Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA) heeft een code gepubliceerd voor werkgevers en cao-partijen die een ontslagcommissie willen instellen om te oordelen over aanvragen voor bedrijfseconomisch ontslag. Deze ontslagcommissie vervangt dan het oordeel van UWV.

Onder de Wet werk en zekerheid (WWZ) is het mogelijk om in de cao een eigen procedure op te nemen voor het toetsen van bedrijfseconomisch ontslag. Een onafhankelijke commissie beoordeelt dan – in plaats van UWV – de ontslagaanvraag. Een voordeel van zo’n commissie is bijvoorbeeld dat personen die dicht bij de organisatie en werknemers staan mogelijk een beter oordeel kunnen geven over de noodzaak van het bedrijfseconomisch ontslag dan UWV. Daarnaast is het instellen van een onafhankelijke commissie verplicht als cao-partijen willen afwijken van het afspiegelingsbeginsel.

Code is hulpmiddel bij het instellen van een ontslagcommissie

De cao ontslagcommissie code (pdf) van de VvA is een hulpmiddel voor cao-partijen die een eigen procedure voor bedrijfseconomisch ontslag willen hanteren en hiervoor een commissie instellen. De code bestaat uit twee delen. In het eerste deel komt aan bod hoe cao-partijen verder invulling kunnen geven aan de wettelijke bepalingen die aan een ontslagcommissie worden gesteld. Hierin staat bijvoorbeeld uit hoeveel personen de commissie moet bestaan, welke gegevens een verzoekschrift moet bevatten en hoe de verweerprocedure eruit moet zien. De VvA adviseert om dit onderdeel op te nemen in de cao. Deel 2 bestaat uit facultatieve bepalingen over de verdere invulling van de ontslagprocedure. Hierin staat bijvoorbeeld dat de procedure digitaal zou moeten verlopen en dat de werkgever de commissie ook kan vragen om meerdere ontslagaanvragen gecombineerd te behandelen.