Kabinet wil advies over langere werkweek

10 september 2012 | Door redactie

Het kabinet gaat dit jaar nog een adviesaanvraag indienen bij de Sociaal-Economische Raad (SER) over de verlenging van de werkweek. Dit heeft minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs bekendgemaakt bij de aanstelling van de nieuwe voorzitter van de SER. Het kabinet wil – in tegenstelling tot eerdere berichten – ook advies van de SER over de voorgenomen wijziging van het ontslagrecht.

Door de vergrijzing zullen er de komende jaren minder werknemers zijn om de toenemende lasten van 65-plussers op te vangen. Eén van de maatregelen die hiertegen genomen kan worden, is een verlenging van de werkweek van werknemers. Op dit moment bestaat de gemiddelde werkweek in cao’s uit 37,4 uur. Per sector varieert de gemiddelde arbeidsduur tussen de 36 en 40 uur. In een aantal sectoren is het gebruikelijk dat werknemers 36 uur werken, maar méér uren betaald krijgen. De overige uren die zij maken, kunnen ze dan sparen en gebruiken als adv-dagen (arbeidsduurverkortingsdagen).
Eerder stelde D66 al voor om de gemiddelde werkweek geleidelijk te verlengen naar 40 uur. De partij wil verder het aantal verplichte vrije dagen – zoals tweede pinksterdag – terugdringen. Ook hierover heeft het kabinet nu een adviesaanvraag ingediend bij de SER.

Toch advies over de hervorming van het ontslagrecht

De verlenging van de werkweek is één van de negen adviesaanvragen (pdf) die het kabinet bij de SER heeft ingediend. Het kabinet wil ook advies over de versoepeling van het ontslagrecht. Eerder heeft u in het bericht ‘Werkgever heeft stem in hervorming ontslagrecht’ kunnen lezen dat de minister geen formele adviesaanvraag bij de SER wilde indienen. De minister is hier echter van teruggekomen omdat hij denkt dat een advies van de SER over het ontslagrecht een belangrijke rol kan spelen bij de totstandkoming van het regeerakkoord.