Kamer stemt in met Wet werk en zekerheid

19 februari 2014 | Door redactie

Gisteren is de Tweede Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel Werk en zekerheid. Door het wetsvoorstel hebben flexwerkers sneller recht op een vast contract en gaat het ontslagrecht op de schop. Het wetsvoorstel wordt op een aantal punten gewijzigd. Zo komt er een overbruggingsregeling voor kleine werkgevers voor het betalen van de transitievergoeding.

Op 12 en 13 februari werd er in de Tweede Kamer gedebatteerd over het wetsvoorstel Werk en zekerheid. Daaruit bleek dat de meerderheid van de Tweede Kamer het wetsvoorstel steunde. Gisteren ging de Tweede Kamer definitief akkoord met het wetsvoorstel. Wel werden er een aantal voorstellen ingediend om sommige maatregelen aan te passen. Een belangrijke wijziging is dat de kortere ketenbepaling niet ingaat op 1 juli 2014, maar pas op 1 juli 2015. Dit kon u al lezen in het bericht ‘Kortere ketenbepaling misschien pas in 2015’. Deze maatregel gaat daardoor tegelijk in met de wijziging van het ontslagrecht.

Overbruggingsregeling transitievergoeding kleine werkgevers

Een andere aanpassing betreft de transitievergoeding die kleinere werkgevers moeten betalen. Hierover kon u al lezen in het bericht ‘Transitievergoeding bij kleinere organisaties’. Er komt een overbruggingsregeling voor organisaties met minder dan 25 werknemers. Deze werkgevers mogen bij de berekening van de transitievergoeding uitgaan van de duur van het dienstverband vanaf 1 mei 2013. Deze datum is gekozen, omdat het sociaal akkoord in april 2013 is gesloten. Werkgevers hadden vanaf dat moment dus rekening kunnen houden met de transitievergoeding. De dienstjaren van vóór die datum blijven bij de berekening van de transitievergoeding voorlopig buiten beschouwing.

Alleen bij ontslag vanwege een slechte financiële situatie

De regeling geldt tot 1 januari 2020. Hierbij wordt aangesloten bij de overbruggingsregeling voor oudere werknemers. Na die datum wordt er bij de berekening gewoon weer rekening gehouden met de dienstjaren van werknemers vóór 1 mei 2013. Deze overbruggingsregeling ziet alleen op ontslag wegens bedrijfseconomische redenen dat het gevolg is van een slechte financiële situatie. Op 4 maart bespreekt de Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid de procedure. Dan wordt waarschijnlijk ook bekend wanneer de Eerste Kamer het wetsvoorstel zal behandelen.