Kamp vraagt vakbond om alternatief ontslagrecht

9 juli 2012 | Door redactie

Vakbonden en werkgeversorganisaties krijgen de mogelijkheid om te reageren op de door minister Kamp voorgestelde hervorming van het ontslagrecht. Meestal dient de minister een formele adviesaanvraag in bij de Sociaal-Economische Raad (SER). Dat doet hij nu niet, maar de sociale partners – die ook zijn vertegenwoordigd in de SER – krijgen wel de ruimte om alternatieven aan te dragen.

In het bericht ‘Aanpassing ontslagrecht komt dichterbij’ kon u al lezen over de voorgenomen wijzigingen van het ontslagrecht. Minister Kamp heeft toestemming gekregen van het kabinet om deze plannen uit te werken tot een wetsvoorstel. Wel moet de minister de sociale partners de ruimte geven om te reageren op zijn voorstellen. Nu vakbonden en werkgevers die ruimte krijgen, dient minister Kamp geen officiële adviesaanvraag meer in bij de SER.

Vakbond is bang voor willekeur bij ontslag

Eén van de punten uit de Hoofdlijnennotitie ‘Aanpassing ontslagrecht en WW’ (pdf) die leidt tot kritiek bij de vakbonden is het gevaar van willekeur bij ontslag. Als de plannen van Kamp definitieve vorm aannemen, mag uw werkgever straks een werknemer ontslaan zonder preventieve toets van UWV WERKbedrijf of de kantonrechter. Kamp wil willekeur bij ontslag voorkomen door het instellen van een interne hoorprocedure. Is de werknemer het niet eens met zijn ontslag, dan kan hij via deze procedure intern ‘in beroep’. Volgens GroenLinks zou een onafhankelijke instantie de willekeur extra moeten controleren. D66 pleit voor een bemiddelaar.

Ontslagvergoeding investeren in scholing

De kern van de plannen van Kamp is dat werkgevers makkelijker personeel kunnen ontslaan, zonder dat daar torenhoge ontslagvergoedingen aan kleven. De ontslagvergoeding wordt genormeerd op een kwart maandsalaris per gewerkt jaar met een maximum van een half jaarsalaris. De vergoeding wordt uitgekeerd in de vorm van een transitiebudget en geldt voor zowel tijdelijke als vaste krachten. Dat budget moet de ontslagen werknemer investeren in scholing om zijn kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.