Kleine lettertjes: vervaltermijnen in het ontslagrecht

28 oktober 2022 | Door redactie

Een werkgever of werknemer die op basis van het ontslagrecht een verzoek wil indienen bij de kantonrechter, moet niet te lang wachten met zijn verzoekschrift. Er gelden namelijk vervaltermijnen.

In het ontslagrecht geldt er voor bepaalde verzoeken een vervaltermijn. Een vervaltermijn is de periode waarin de werkgever of werknemer een verzoek kan indienen bij de kantonrechter voor bijvoorbeeld een vergoeding, of voor een herbeoordeling van een UWV-beslissing. Ontvangt de kantonrechter het verzoekschrift na die periode, dan neemt hij het niet in behandeling. De termijnen staan in artikel 686a lid 4 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek:

‘De bevoegdheid om een verzoekschrift bij de kantonrechter in te dienen vervalt:
a. (…); b. (…); c. (…); d. (…); e. (…)’ (tool)

Vervaltermijn is drie of twee maanden

In sub a tot en met e van lid 4 komen de verschillende vervaltermijnen aan bod. Kortweg komt het erop neer dat alle verzoeken met betrekking tot de transitievergoeding een vervaltermijn van drie maanden hebben (na de dag waarop het contract eindigt). Voor overige verzoekschriften – zoals voor de aanzegvergoeding of een herbeoordeling van een UWV-beslissing – geldt een termijn van twee maanden. Wel verschilt per verzoek wanneer de vervaltermijn begint te lopen.

Einde vervaltermijn beëindigt mogelijkheden

Zowel werkgever als werknemer moeten de termijnen zeer goed in de gaten houden. Na het einde van de termijn is de verzoekende partij in principe kansloos. Ook een jurist kan hier niets aan doen. De vervaltermijn (tool) kan niet zoals een verjaringstermijn worden gestuit, geschorst of verlengd. Verzoekende partijen doen er in elk geval goed aan niet tot het laatste moment te wachten. Zo oordeelde de Hoge Raad vorig jaar dat een overeenkomst die per 1 maart 2018 opgezegd was, op 28 februari 2018 eindigde. Gevolg was dat de werkneemster in kwestie tot 28 mei 2018 de tijd had om aanspraak te maken op een transitievergoeding van € 53.000. Omdat het verzoekschrift voor de transitievergoeding pas op 30 mei 2018 werd ontvangen door de kantonrechter, was de vervaltermijn verstreken en liep de werkneemster de transitievergoeding mis.

In de rubriek 'De kleine lettertjes van' behandelt Rendement een bijzondere bepaling uit een wet, besluit of regeling. In deze editie: de vervaltermijnen uit het ontslagrecht.