Leg scholingsafspraken schriftelijk vast

6 mei 2015 | Door redactie

Per 1 juli 2015 heeft uw organisatie een wettelijke scholingsplicht. Dit houdt in dat u werknemers in staat moet stellen om scholing te volgen die zij nodig hebben voor het goed kunnen uitoefenen van hun functie. Het is belangrijk om deze scholingsafspraken schriftelijk vast te leggen.

Zoals u kon lezen in het bericht ‘Per 1 juli 2015 verplicht investeren in scholing’, speelt scholing door de invoering van het tweede deel van de Wet werk en zekerheid straks een belangrijkere rol in ontslagzaken.  Zo zullen zowel UWV als de kantonrechter de investering in scholing straks meenemen in de beoordeling van een ontslagverzoek. Het is daarom van groot belang om de opleidingen die de werknemer op kosten van uw organisatie volgt te registeren en deze registratie op te nemen in het personeelsdossier. U staat dan sterker als er later eventueel een ontslagzaak volgt.

Leg ook het weigeren van een opleiding vast

Ook als de werknemer een opleiding weigert, is het belangrijk om dit schriftelijk vast te leggen. U kunt dan immers laten zien dat u heeft geprobeerd het functioneren van de werknemer te verbeteren (bij disfunctioneren) of de werknemer te herplaatsen in uw organisatie (bij disfunctioneren of bedrijfseconomische redenen).

Kosten in mindering brengen op transitievergoeding

Het vastleggen van de scholingsafspraken is ook van belang in het kader van de kosten die u straks misschien in mindering mag brengen op de transitievergoeding. Hierover kon u meer lezen in het bericht ‘Kosten aftrekken van transitievergoeding’.  Hoewel het nog niet zeker is of de voorgestelde wijzigingen daadwerkelijk op deze wijze in werking treden – het ontwerpbesluit ligt nog bij de Raad van State – is het verstandig om in schriftelijke scholingsafspraken nu alvast op te nemen dat u deze kosten straks van de transitievergoeding mag aftrekken. Doet u dit namelijk pas nadat de werknemer al is begonnen met de opleiding of cursus, dan bent u te laat.