Let op strengere regels voor flexwerkers

12 januari 2015 | Door redactie

Per 1 januari 2015 is het eerste deel van de maatregelen uit de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking getreden. Als u een tijdelijke werknemer inhuurt, moet u nu met strengere regels rekening houden. Welke aanscherpingen zijn nu al doorgevoerd?

De WWZ hervormt onder andere het ontslagrecht, maar dit tweede deel van de maatregelen gaat pas per 1 juli 2015 in. Hierover kon u eerder al lezen in het bericht Eerste Kamer stemt in met WWZ.

Strengere regels die per 1 januari 2015 gelden

Sommige maatregelen uit de WWZ zijn al per 1 januari 2015 ingegaan. Zo moet u sinds 1 januari 2015 rekening houden met de nieuwe regels rondom tijdelijke contracten. Staat u op het punt om een tijdelijke werknemer aan te nemen voor uw onderneming, houd dan rekening met de aanscherping van de regels:

  • U mag geen proeftijd meer opnemen in tijdelijke contracten van zes maanden of korter.
  • U mag alleen nog een concurrentiebeding in tijdelijke contracten opnemen als u hiervoor zwaarwegende bedrijfsbelangen heeft.
  • U bent verplicht om een aanzegtermijn te hanteren bij tijdelijke contracten van zes maanden of langer: u moet uiterlijk één maand voorafgaand aan het einde van het contract schriftelijk laten weten of u het contract verlengt en onder welke voorwaarden. Dus ook als u wél verlengt, moet u dat tijdig aangeven.
  • Bij oproepovereenkomsten en nulurencontracten geldt na drie maanden dat het aantal afgesproken uren per maand minstens moet overeenkomen met het gemiddeld aantal gewerkte uren in de voorafgaande drie maanden. Na deze drie maanden bent u verplicht om loon te betalen over het aantal afgesproken uren.
  • Payrollers hebben dezelfde ontslagbescherming als werknemers die rechtstreeks bij u in dienst zijn. Volgens de nieuwe regels mogen deze krachten niet meer ontslagen worden als de payrollovereenkomst wordt opgezegd. U las hier al over in het bericht ‘Nieuwe wetgeving voor uw payrollers’.
  • Uitzendkrachten hebben na maximaal 78 weken recht op een tijdelijk contract.