Maak handig gebruik van de NieuweWetten-app

24 juni 2015 | Door redactie

Op 1 juli treden er een aantal nieuwe wetten in werking die gevolgen hebben voor uw administratie. Antwoord voor bedrijven – een onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland – introduceerde onlangs een app waarmee u snel op de hoogte bent van wetswijzigingen: de NieuweWetten-app.

De NieuweWetten-app is beschikbaar voor iPhone, iPad en Android. Na het downloaden van de app kunt u snel opzoeken welke wetten er in de afgelopen zes maanden zijn ingegaan. Daarnaast kunt u ook zien welke wetten er nog in werking zullen treden. U kunt daardoor snel nagaan met welke veranderingen u te maken zult krijgen. Zo treden er per 1 juli 2015 bijvoorbeeld een aantal wetten in werking die gevolgen hebben voor uw administratie, het gaat hierbij onder andere om de Wet aanpak schijnconstructies, de Participatiewet en het nieuwe ontslagrecht uit de Wet Werk en Zekerheid. 

De app bevat handige functies

Om ervoor te zorgen dat u tijdig kennisneemt van de voor u belangrijke wetswijzigingen, bevat de app een aantal opties. Zo kunt u een indeling maken naar onderwerp en deze onderbrengen in een lijst met favoriete wetswijzingen. De data waarop de wetswijzigingen plaatsvinden kunt u bovendien vermelden in uw (digitale) agenda.