Meldpunt tegen werkgevers die WWZ omzeilen

24 april 2015 | Door redactie

De Wet werk en zekerheid (WWZ) is weer volop in het nieuws. De wet die het ontslagrecht flink op de schop neemt, stimuleert sommige werkgevers om hun contractenbeleid ten nadele van hun werknemers aan te passen. Om deze trend tegen te gaan, is werknemersorganisatie CNV het ‘Meldpunt misbruik flexwet’ gestart.

Over de maatregelen die werkgevers nemen om de nadelen van de WWZ (de flexwet) te omzeilen, heeft u onder andere kunnen lezen in het bericht ‘Transitievergoeding voor uitzendkracht?’. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft al meerdere keren kritiek geuit op werkgevers die volgens berichtgeving niet zouden handelen ‘in de geest van de wet’. Ook de vakbonden zijn van mening dat – als de nieuwsberichten kloppen – de betreffende werkgevers op deze manier niet handelen naar de afspraken die in het sociaal akkoord zijn vastgelegd. Uitgangspunt van dit akkoord is: fatsoenlijk, eerlijk en motiverend werk voor iedereen.

Het CNV wil via het meldpunt in gesprek komen met werkgevers

Werknemersorganisatie CNV is daarom in actie gekomen: werknemers die zich door het nieuwe contractenbeleid van hun werkgever onrechtvaardig behandeld voelen, kunnen dit sinds kort melden bij het CNV. Het CNV heeft hiervoor het ‘Meldpunt misbruik flexwet’ opengesteld. Op basis van de meldingen kan de vakbond het gesprek aangaan met de werkgevers. Als u ook de WWZ probeert te omzeilen, moet u dus niet verbaasd zijn als het CNV binnenkort aan de telefoon hangt.