Met welke nieuwe wetten werkt u per 2015?

2 januari 2015 | Door redactie

De Wet werk en zekerheid, de werkkostenregeling, de Participatiewet en de modernisering van regelingen voor verlof en arbeidstijden. U heeft deze plannen in 2014 allemaal langs zien komen en de invoering is per 2015 een feit. Wat is er allemaal veranderd voor uw vakgebied?

Sinds 2009 zijn er twee vaste momenten in het jaar waarop nieuwe wetten in werking treden: 1 januari en 1 juli. Dit geeft uw onderneming meer duidelijkheid over de ingangsdatum van nieuwe regelgeving, zodat u uw bedrijfsvoering tijdig kunt aanpassen. De keerzijde van de medaille is dat u na de jaarwisseling een enorme rij nieuwe regels voor uw kiezen krijgt.

Veel wijzigingen in wet- en regelgeving

Per 1 januari 2015 heeft u te maken met de volgende wijzigingen in wet- en regelgeving:

  • Uw onderneming komt alleen nog in aanmerking voor de premiekorting oudere werknemers als u uitkeringsgerechtigden van 56 jaar of ouder in dienst neemt. Eerder lag de grens bij 50 jaar.
  • De werkbonus voor nieuwe gevallen is afgeschaft.
  • Het wettelijk minimum(jeugd)loon voor medewerkers van 23 jaar en ouder bedraagt in 2015 € 1.501,80 per maand, € 346,55 per week en € 69,31 per dag.
  • De AOW-leeftijd is met één maand gestegen en bedraagt nu 65 jaar en 3 maanden.
  • Het opbouwpercentage voor fiscaalvriendelijk pensioensparen is gedaald naar 1,875% voor middelloonregelingen. Voor eindloonregelingen is het nieuwe opbouwpercentage 1,657%. Ook ishet Witteveenkader afgetopt op € 100.000 per jaar. Voor het meerdere kan de werknemer zelf bijsparen uit zijn nettoloon.
  • De regels voor het aanvragen en/of opnemen van bevallings- en zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en adoptieverlof zijn versoepeld. Medewerkers kunnen nu ook vaker hun contracturen laten aanpassen.
  • De Participatiewet heeft de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en de Wajong samengevoegd. In de periode 2015-2017 moeten werkgevers 5.000 extra banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Als u een werknemer aanneemt die niet zelfstandig het minimumloon kan verdienen, kan de gemeente via een loonkostensubsidie het verschil tussen de loonwaarde van deze werknemer en het minimumloon vergoeden.
  • De eerste maatregelen van de Wet werk en zekerheid zijn van kracht geworden. Die hebben gevolgen voor de behandeling van tijdelijke contracten.

Geen keuze meer tussen werkkostenregeling en oude regime

Wat in theorie geen nieuwe wet is – maar voor u misschien nog wel de grootste verandering – is dat uw onderneming voortaan verplicht de werkkostenregeling moet hanteren; u kunt niet meer kiezen tussen het systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen en de WKR. De vrije ruimte van de WKR bedraagt dit jaar 1,2% van de fiscale loonsom.