Minder ontslagaanvragen bij UWV sinds WWZ

7 april 2016 | Door redactie

Sinds de invoering van het nieuwe ontslagrecht is het aantal ingediende ontslagaanvragen bij UWV met zo’n 50% gedaald. Dit laat de uitkeringsinstantie weten in haar jaarverslag over het jaar 2015.

In het jaarverslag meldt UWV dat werkgevers in de eerste helft van 2015 in totaal 22.900 ontslagaanvragen indienden. In de tweede helft van 2015 vroegen werkgevers opmerkelijk minder ontslag (tools) aan, namelijk 11.500 keer. Bovendien daalde in 2015 het aantal ontslagverzoeken in vergelijking met 2014 met 27%. De afname lijkt onder meer een gevolg van de nieuwe ontslagregels uit de Wet werk en zekerheid (WWZ) die per 1 juli 2015 in werking trad. Werkgevers kunnen sindsdien alleen nog bij UWV terecht voor ontslagaanvragen vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid.

Invloed van WWZ en aantrekkende economie

De instantie sluit zich – zonder cijfermatig bewijs – aan bij het idee dat werkgevers en werknemers onder het nieuwe, strengere ontslagrecht vaker zelf tot een schikking willen komen. Hoewel de werkgever dan mogelijk een hogere ontslagvergoeding moet betalen, heeft hij wel de zekerheid dat de werknemer daadwerkelijk vertrekt.
Daarnaast speelt mee dat de economie verbetert, waardoor er minder organisaties genoodzaakt zijn om ontslagaanvragen vanwege bedrijfseconomische redenen in te dienen.

Onder WWZ geen strengere beoordeling van UWV

Eerder bleek dat rechters onder het nieuwe ontslagrecht meer ontbindingsverzoeken afwezen. De beoordeling van UWV lijkt echter niet strikter geworden: in 2015 verleende de instantie in 48% van de gevallen een ontslagvergunning, tegenover 51% in 2014. Onder de WWZ handelde UWV 91% van de aanvragen binnen vier weken af. Voor 1 juli 2015 was de richtlijn voor afhandeling zes weken.