Ministerie werkt regels ontslagrecht verder uit

27 mei 2015 | Door redactie

Het ministerie van Sociale Zaken heeft de zogenoemde lagere regelgeving van de Wet werk en zekerheid (WWZ) gepubliceerd, waarin de bepalingen rondom het nieuwe ontslagrecht concreter zijn uitgewerkt. Het nieuwe ontslagrecht uit de WWZ gaat in op 1 juli 2015.

Sinds 1 januari 2015 is een deel van de WWZ van kracht geworden. Straks krijgt u te maken met het nieuwe ontslagrecht uit de WWZ. Het ministerie heeft een aantal documenten beschikbaar gesteld, waarin deze nieuwe regelgeving concreter is uitgewerkt:

Toelichting documenten

In de Ontslagregeling vindt u regels die straks gelden bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. De Regeling UWV ontslagprocedure bevat regels die tijdens een opzeggingsproces bij UWV moeten worden aangehouden. In het Besluit overgangsrecht transitievergoeding is bepaald dat er een overgangsrecht geldt voor het betalen van een transitievergoeding. In het Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding vindt u tot slot wanneer u welke kosten mag aftrekken van de transitievergoeding. 

Regels transitievergoeding deels in andere wet

Ondanks de twee gepubliceerde besluiten is het overgangsrecht rondom de transitievergoeding nog niet helemaal in kannen en kruiken. Het overgangsrecht dat bepaalt of contractonderbrekingen van drie maanden of langer uit het verleden mee zullen tellen bij de berekening van de transitievergoeding, is namelijk verwerkt in het Wetsvoorstel aanpak schijnconstructies (WAS). De Eerste Kamer moet de WAS nog behandelen.