Misstand rondom Wet werk en zekerheid melden

22 april 2015 | Door redactie

Vakbond CNV heeft een meldpunt geopend waar werknemers misstanden rondom de Wet werk en zekerheid (WWZ) kunnen melden. De reden daarvoor is dat het erop lijkt dat sommige werkgevers misbruik zullen maken van de wet. Onlangs kwamen een aantal werkgevers namelijk in het nieuws die onder de transitievergoeding uit wilden komen door hun uitzendkrachten vroegtijdig op straat te zetten.

Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat een uitzendkracht al drie jaar aan het werk is bij een werkgever (de inlener), maar nu eruit wordt gebonjourd. Hiermee wil de werkgever voorkomen dat het uitzendbureau vanaf 1 juli 2015 de transitievergoeding – over die inleenperiode van drie jaar – bij hem in rekening kan brengen. Hoeveel die kosten kunnen bedragen, leest u in het bericht ‘Hoe berekent u de transitievergoeding?’.

Meldpunt CNV voor misstanden WWZ

Eerder uitte minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid al kritiek op de berichtgeving dat uitzendkrachten op straat werden gezet. Ook de vakbonden waren van mening dat werkgevers op deze manier niet handelden naar de afspraken die in het sociaal akkoord zijn vastgelegd. Vakbond CNV heeft daarom nu een meldpunt opengesteld waar werknemers terechtkunnen die misstanden vanwege de invoering van de Wet werk en zekerheid signaleren. Op basis van de meldingen kan de vakbond het gesprek aangaan met de werkgevers.

Rol OR bij naleving WWZ

Ook uw OR kan een oogje in het zeil houden op een goede naleving van de Wet werk en zekerheid. Om eventuele extra kosten te voorkomen vanwege de transitievergoeding, kan de werkgever de onderhandelingen met het uitzendbureau aangaan. Besluit de bestuurder om zijn aanstellings-, ontslag- of bevorderingsbeleid aan te passen, dan moet hij u zelfs eerst om instemming vragen (artikel 27 lid 1e WOR).