Mogelijk overgangsrecht transitievergoeding

5 februari 2015 | Door redactie

Is uw organisatie op 1 juli 2015 nog gebonden aan een cao of sociaal plan of heeft u individuele afspraken met een werknemer gemaakt over vergoedingen en voorzieningen bij ontslag, dan hoeft u per 1 juli 2015 mogelijk geen transitievergoeding te betalen. Om te voorkomen dat werkgevers dubbele vergoedingen moeten betalen aan werknemers heeft het kabinet namelijk een overgangsregeling opgesteld.

Uit een ontwerpbesluit dat het kabinet onlangs naar de Raad van State heeft gestuurd, blijkt dat er mogelijk een overgangsregeling komt voor de transitievergoeding. Is uw organisatie op 1 juli 2015 gebonden aan een cao of sociaal plan waarin afspraken zijn gemaakt over vergoedingen (zoals een ontslagvergoeding) of voorzieningen (zoals een outplacementtraject) bij ontslag, dan hebben deze afspraken straks mogelijk voorrang op de transitievergoeding. U hoeft de werknemer dan dus geen transitievergoeding te betalen. Deze overgangsregeling geldt totdat de afspraken worden gewijzigd of expliciet verlengd en uiterlijk tot 1 juli 2016. Ook als de cao nawerking heeft of stilzwijgend wordt verlengd, blijven tot 1 juli 2016 de afspraken uit de ‘oude’ cao gelden.

Werknemer kiest tussen oude afspraken of transitievergoeding

Heeft u vóór 1 juli 2015 individuele afspraken met een werknemer gemaakt over bijvoorbeeld een ontslagvergoeding, dan mag de werknemer kiezen of hij gebruikmaakt van die afspraken of dat hij de transitievergoeding wil ontvangen. Hiervoor geldt de einddatum van 1 juli 2016 niet. De overgangsregeling is van toepassing zolang de werknemer rechten aan de eerder gemaakte afspraken kan ontlenen.
Voor zowel de afspraken in de cao of een sociaal plan als bij individuele afspraken geldt als voorwaarde dat de afspraken vóór 1 juli 2015 moeten zijn gemaakt en dat ze uiterlijk op 1 juli 2015 in werking treden. De afspraken kunnen dus niet met terugwerkende kracht gelden, wat in cao’s nog weleens voorkomt.

Kosten aftrekken van de transitievergoeding

Het kabinet heeft ook het ontwerpbesluit over de kosten die u straks mag aftrekken van de transitievergoeding naar de Raad van State gestuurd. Hierover kon u meer lezen in het bericht ‘Kosten aftrekken van transitievergoeding’. De besluiten worden pas openbaar gemaakt na het advies van de Raad van State en daarna moeten de Tweede en Eerste Kamer nog stemmen.