Nieuw ontslagrecht nu verder uitgewerkt

15 mei 2015 | Door redactie

Uw bv heeft vanaf 1 juli 2015 te maken met het nieuwe ontslagrecht uit de Wet werk en zekerheid (WWZ). Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft nu de zogenoemde lagere regelgeving gepubliceerd. Deze nadere invulling van de ontslagregels is ook van kracht vanaf 1 juli 2015.

Het ministerie van SZW heeft de uitwerking van de nieuwe regels onlangs gepubliceerd in de volgende documenten:

Nieuwe regels voor bedrijfseconomisch ontslag

In de Ontslagregeling vindt u regels die straks gelden bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. De Regeling UWV ontslagprocedure bevat regels die tijdens een opzeggingsproces bij UWV moeten worden aangehouden. 

In het Besluit overgangsrecht transitievergoeding is bepaald dat er een overgangsrecht geldt voor het betalen van een transitievergoeding. Op de transitievergoeding mag u in sommige situaties kosten in mindering brengen. De regels hiervoor zijn vastgesteld in het Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding.

Onduidelijkheid over overgangsrecht transitievergoeding

Ondanks de twee gepubliceerde besluiten is het overgangsrecht rondom de transitievergoeding nog niet helemaal in kannen en kruiken. Het overgangsrecht dat bepaalt of contractonderbrekingen van drie maanden of langer uit het verleden mee zullen tellen bij de berekening van de transitievergoeding, is namelijk verwerkt in het Wetsvoorstel aanpak schijnconstructies (WAS). De Eerste Kamer moet de WAS nog behandelen. Waarschijnlijk gebeurt dit eind mei.