Nieuwe kantonrechtersformule let op baankans

2 augustus 2012 | Door redactie

De kantonrechtersformule moet in de toekomst rekening houden met de werkelijke inkomensschade van werknemers. De kansen op de arbeidsmarkt spelen dan een rol bij het bepalen van de ontslagvergoeding. In dat geval zullen oudere, laagopgeleide werknemers met minder kansen op werk vaker een hogere ontslagvergoeding krijgen dan hoogopgeleide werknemers.

Onlangs gaven kantonrechters tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer aan dat zij de zogenoemde factor A willen schrappen uit de kantonrechtersformule. Factor A kijkt naar het aantal gewerkte jaren en de leeftijd van de werknemer en speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de hoogte van de vergoeding. In plaats daarvan moet in de nieuwe formule het perspectief van een werknemer op de arbeidsmarkt worden meegenomen. Als de plannen doorgaan, krijgen werknemers met een lang dienstverband en goede kansen op de arbeidsmarkt straks een lagere ontslagvergoeding.

Alleen ontslagvergoeding bij kantonrechter

Daarnaast moet er volgens de kantonrechters één formule komen voor alle ontslagzaken. Op dit moment kan een werknemer alleen een ontslagvergoeding krijgen bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter. Beëindigt de werkgever het dienstverband via UWV WERKbedrijf, dan krijgt de werknemer geen vergoeding. De werknemer kan het ontslag dan wel achteraf aanvechten bij de kantonrechter. Als de rechter de werknemer dan in zijn gelijk stelt, kan hij alsnog een vergoeding krijgen, maar deze is vaak een stuk lager.

Nieuwe kantonrechtersformule in het najaar

De kantonrechters verwachten in het najaar klaar te zijn met de nieuwe formule en deze dan direct in de praktijk te kunnen brengen. Zoals u eerder heeft kunnen lezen in het bericht ‘Aanpassing ontslagrecht komt dichterbij’ heeft minster Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs een hoofdlijnennotitie naar de Tweede Kamer gestuurd over de hervorming van het ontslagrecht. Hierin stelde hij voor om voor de hoogte van de ontslagvergoeding een norm te hanteren van een kwart maandsalaris per gewerkt jaar, met een maximum van een half jaarsalaris. Het is nog niet duidelijk op welke manier de plannen van de kantonrechters geïntegreerd zullen worden in het voorstel van minister Kamp.