Ontslag onder WWZ: check magontslag.nl

2 september 2015 | Door redactie

Een werknemer die ontslagen wordt en benieuwd is of het zin heeft om zijn ontslag aan te vechten, kan sinds kort terecht op magontslag.nl. Deze website van de Universiteit van Amsterdam geeft een inschatting van de kansen in een ontslagzaak.

De Wet werk en zekerheid heeft het ontslagrecht flink veranderd. Zo bepaalt de ontslagreden voortaan of u naar UWV of de kantonrechter moet. Als u van één van de twee een akkoord wilt voor ontslag, zult u aan diverse voorwaarden moeten voldoen. Dit geeft de werknemer kansen om zijn ontslag aan te vechten. Om de werknemer hierbij te ondersteunen, heeft Arbeidsmarktresearch UvA – onderdeel van de Universiteit van Amsterdam (UvA) – de tool ‘Mag Ontslag?’ ontwikkeld.

Magontslag.nl binnenkort ook bruikbaar voor werkgevers

De tool is een goedkoop alternatief voor juridisch advies: voor € 38 kan de werknemer er een week van gebruikmaken. Daarnaast heeft hij de optie om een licentie aan te schaffen. Hoewel de tool dus voor werknemers bedoeld is, kunt u deze evengoed raadplegen. Bovendien komt er binnenkort ook een versie voor werkgevers.
Voor de inschatting van uw positie in een rechtszaak moet u een reeks vragen beantwoorden. De tool geeft dan aan of en welke juridische argumenten er tegen het ontslag zijn. Deze zijn gebaseerd op de wet, de bijbehorende wetsgeschiedenis en wetenschappelijke standpunten van de vakgroep arbeidsrecht van de UvA. Op basis van jurisprudentie kan de UvA de tool nog aanpassen.