Ontslag uitstellen tot na 1 juli 2015?

15 mei 2015 | Door redactie

Mogelijk overweegt u om het ontslag van een werknemer uit te stellen tot na 1 juli 2015, omdat u dan op grond van het nieuwe ontslagrecht een lagere ontslagvergoeding betaalt (de transitievergoeding). Houd er wel rekening mee dat u dan over een zorgvuldig opgebouwd ontslagdossier moet beschikken.

Het kan lonen om het ontslag van een werknemer af te wikkelen juist vóór of na de inwerkingtreding van het nieuwe ontslagrecht op 1 juli 2015. Dan gelden de regels uit de Wet werk en zekerheid (WWZ), waardoor een eventuele ontslagvergoeding – dan heet het de transitievergoeding – lager uitvalt. Nu kunnen werknemers soms aanspraak maken op een ontslagvergoeding die oploopt tot een paar ton. Na 1 juli 2015 is een ontslagvergoeding gebonden aan een maximum (€ 75.000 of een jaarsalaris bij een inkomen hoger dan € 75.000). De transitievergoeding valt hierdoor voor werkgevers vaak gunstiger uit dan de ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule. U bent een transitievergoeding verschuldigd als u een werknemer ontslaat of zijn contract niet meer verlengt na twee jaar dienstverband. 

Transitievergoeding verplicht bij ontslag UWV

In het kader van de transitievergoeding kan het dus verstandig zijn om het ontslag van een werknemer nog even uit te stellen. Let wel, als u het ontslag uitstelt tot na 1 juli 2015, bent u hoe dan ook verplicht om een transitievergoeding te betalen als het ontslag via UWV loopt. Momenteel is het zo dat als u een ontslagvergunning aanvraagt bij UWV, u geen ontslagvergoeding bent verschuldigd. Bovendien zult u na 1 juli 2015 over een goed opgebouwd ontslagdossier moeten beschikken. 

Zorg voor een goed opgebouwd dossier

Op dit moment gaat een rechter bij twijfel over een personeelsdossier regelmatig over tot ontbinding. Hij kent de werknemer dan vaak een fikse ontslagvergoeding toe, maar het dienstverband is wel beëindigd. Na 1 juli 2015 zal de rechter op grond van de WWZ het ontslag beoordelen aan de hand van een aantal strikte criteria. Omdat er minder ruimte is om af te wijken van de ontslagvergoeding, zal de rechter eerder besluiten om het dienstverband niet te beëindigen als uw dossieropbouw niet in orde is. Zorg er daarom voor dat het dossier in elk geval de volgende stukken bevat:

  • een getekende arbeidsovereenkomst;
  • een duidelijke functieomschrijving;
  • afspraken over gevolgde opleidingen;
  • verslagen van jaarlijkse functionerings- en beoordelingsgesprekken;
  • alle correspondentie met de werknemer (denk bijvoorbeeld aan waarschuwingen en e-mails);
  • verslagen van het verbetertraject.