Ontslag uitstellen vanwege WWZ verstandig?

27 oktober 2014 | Door redactie

Door de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) wordt de ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule per 1 juli 2015 vervangen door de transitievergoeding. Hierdoor kan het financieel gezien voordeliger zijn om het ontslag van een werknemer nog even uit te stellen.

Per 1 juli 2015 moet u aan werknemers die uit dienst treden en een dienstverband van twee jaar of langer hebben gehad een transitievergoeding betalen. In veel gevallen valt de transitievergoeding lager uit dan de huidige ontslagvergoeding. Met de tool ‘Transitievergoeding Wet werk en zekerheid’ kunt u berekenen hoe hoog de transitievergoeding is die u straks aan uw werknemer moet betalen.

Ontslag uitstellen alleen voordelig bij ontbinding

Laat u de arbeidsovereenkomst van uw werknemer ontbinden door de kantonrechter, dan kan het verstandig zijn om het ontslag van uw werknemer uit te stellen tot 1 juli 2015. Let op, dit is niet het geval bij opzegging van de arbeidsovereenkomst via UWV. Hiervoor geldt namelijk dat u nu nog helemaal geen vergoeding verschuldigd bent en per 1 juli 2015 wel.

Criteria voor ontslagtoetsing straks strenger

Er zitten echter ook nadelen aan het uitstellen van het ontslag. Zo moet u afwegen of het ethisch gezien verantwoord is om de werknemer eerst nog een aantal maanden in dienst te laten en hem dan pas op 1 juli 2015 de laan uit te sturen. Ook moet u de werknemer dan nog een aantal maanden salaris betalen en het is de vraag of dit opweegt tegen de lagere vergoeding die u straks verschuldigd bent. Daarnaast worden de criteria waaraan de rechter per 1 juli 2015 een ontslag toetst een stuk strenger. Stelt u het ontslag uit, dan moet u dus in elk geval zorgen voor een goed dossier. In het bericht ‘Volledig dossier nóg belangrijker door WWZ’ leest u wat hierin moet zitten.