Ontslagprocedure in de cao onder de WWZ

10 september 2014 | Door redactie

Door de invoering van de Wet werk en zekerheid gaat per 1 juli 2015 het ontslagrecht op de schop. Werkgevers die werknemers willen ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid zijn dan verplicht om voor de ontslagroute via UWV te kiezen. Maar cao-partijen kunnen ook een eigen ontslagprocedure opstellen.

Door de hervorming van het ontslagrecht is per 1 juli 2015 de ontslagroute die de werkgever kiest afhankelijk van de reden van het ontslag. Bij ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid of bedrijfseconomische redenen is de werkgever verplicht om naar UWV te gaan. Bij ontslag vanwege in de persoon gelegen redenen, zoals disfunctioneren of een verstoorde arbeidsverhouding, moet hij naar de kantonrechter.
Maar als het gaat om ontslag om bedrijfseconomische redenen, kunnen cao-partijen ook een eigen ontslagprocedure opstellen. In plaats van UWV toetst een onafhankelijke commissie dan het voorgenomen ontslag van de werkgever voordat hij de arbeidsovereenkomst kan opzeggen. Controleer tegen die tijd dus goed welke bepalingen hierover in de cao zijn opgenomen.

Ontslagprocedure cao moet voldoen aan bepaalde criteria

Cao-partijen mogen straks zelf bepalen hoe de procedure van ontslagtoetsing verloopt, zolang ze zorgen voor:

  • hoor en wederhoor;
  • de vertrouwelijke behandeling van overlegde gegevens;
  • redelijke termijnen voor reacties van werkgever en werknemer;
  • een redelijke beslissingstermijn.

Let op, de cao-bepalingen over ontslag kunnen ook algemeen verbindend verklaard worden. Dit betekent dat uw organisatie zich eraan moet houden, ook als u niet betrokken bent geweest bij de totstandkoming van de cao.