Ontslagrecht wijzigt in 2014

20 september 2012 | Door redactie

In 2014 krijgt het ontslagrecht een andere invulling, want dan is het de bedoeling dat de werkgever maximaal de eerste zes maanden van de WW-uitkering gaat betalen voor de werknemers die hij ontslaat. Ook moet de werkgever zorgen voor een transitiebudget, dat de werknemer kan inzetten voor scholing of bij het vinden van nieuw werk.

In overeenstemming met de plannen die de Kunduz-coalitie eerder bekendmaakte, ondergaat het ontslagrecht een aantal belangrijke wijzigingen. Bij het beëindigen van een dienstverband draait de werkgever straks – bij zowel een vast als een tijdelijk contract – op voor de eerste periode van werkloosheid met een maximale termijn van zes maanden. Als de Tweede en Eerste Kamer hiermee instemmen, zijn de wijzigingen in 2014 een feit. In aanloop hierop moet de werkgever vanaf volgend jaar al een hogere WW-premie betalen.

Transitiebudget voor scholing

Daarnaast moet de werkgever zijn – tijdelijke en vaste – werknemers bij ontslag een zogeheten transitiebudget geven. Dit budget vervangt de huidige ontslagvergoeding. De werknemer kan het transitiebudget gebruiken voor scholing of bij het vinden van ander werk. Met de maatregelen hoopt de overheid de ongelijkheid tussen werknemers met een vast contract en werknemers met een tijdelijk contract te verkleinen.
Een andere wijziging is dat de preventieve ontslagtoets door UWV WERKbedrijf of de kantonrechter per 2014 komt te vervallen. Is een werknemer van mening dat het ontslag onterecht is, dan kan hij achteraf alsnog naar de rechter stappen.

Investeren in scholing en mobiliteit

Als arboprofessional is het belangrijk om werk te maken van de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Door te investeren in werknemers met behulp van scholing, mobiliteit en gezondheid hebben werknemers binnen de organisatie, maar – na een eventueel ontslag – ook buiten de organisatie een goede basis. Vinden de werknemers sneller nieuw werk na hun ontslag, dan hoeft de werkgever de WW-uitkering minder lang te betalen.