Ook met pensioenbeding kan ontslag na AOW

7 juni 2016 | Door redactie

Ook als er een pensioenontslagbeding in de arbeidsovereenkomst of het arbeidsvoorwaardenreglement staat, kan de werkgever het contract na het bereiken van de AOW-leeftijd nog opzeggen. Dit blijkt uit een uitspraak van de kantonrechter in Amsterdam.

Onder de Wet werk en zekerheid kan een werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer op of na het bereiken van de AOW-leeftijd opzeggen, zonder dat hij hiervoor toestemming van UWV of de kantonrechter nodig heeft. Deze regel geldt echter alleen als de arbeidsovereenkomst vóór het bereiken van de AOW-leeftijd is overeengekomen. 

Nieuwe arbeidsovereenkomst door pensioenbeding?

In de rechtszaak zegde een werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer op na het bereiken van de AOW-leeftijd. De werknemer vocht dit ontslag aan, omdat er een pensioenontslagbeding in het arbeidsvoorwaardenreglement van de werkgever stond. Volgens de werknemer betekende dit dat zijn eerdere arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de AOW-leeftijd was geëindigd en dat er ná het bereiken van de AOW-leeftijd een nieuwe arbeidsovereenkomst was ontstaan. Omdat deze nieuwe overeenkomst na het bereiken van de AOW-leeftijd was overeengekomen, moest de werkgever voor het ontslag toestemming vragen aan UWV of de kantonrechter.

Arbeidsovereenkomst was stilzwijgend voortgezet

De rechter ging hier echter niet in mee. Volgens de rechter was de eerdere arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de AOW-leeftijd  stilzwijgend voortgezet. Hierdoor was de werknemer nog steeds op basis van deze arbeidsovereenkomst werkzaam en kon de overeenkomst worden opgezegd vanwege het bereiken van de AOW-leeftijd.
Kantonrechter Amsterdam, 24 maart 2016, ECLI(verkort): 1678