OR VDL Nedcar spreekt van intimidatie om staking

30 juli 2018 | Door redactie

Werknemers van autofabriek VDL Nedcar Born hebben onlangs opnieuw gestaakt. De werknemers strijden voor onder meer een loonsverhoging van 3,5% en werkdagen van maximaal 8,5 uur. De OR en vakbond FNV beschuldigen de directie van intimidatie in een poging de staking te breken.

Zo’n 2.100 werknemers van autofabriek VDL Nedcar Born hebben onlangs 48 uur gestaakt voor betere arbeidsvoorwaarden. De bonden en de werkgevers zijn het oneens over de cao Metalektro. Het conflict draait onder meer om meer loon, de lengte van de werkdagen en arbeidszekerheid. Werknemers willen onder andere een loonsverhoging van 3,5% en werkdagen van maximaal 8,5 uur. De werknemers hebben gestaakt (tool) ondanks toezeggingen van de directie om de werkdagen in 2019 te verkorten. Volgens de vakbonden biedt die toezegging geen garantie voor de toekomst. De bonden pleiten daarom voor een cao die vanaf 2020 ingaat.

Volgens OR en vakbond is er sprake van intimidatie

Volgens de ondernemingsraad (OR) van VDL Nedcar en vakbond FNV heeft de directie er alles aan gedaan om de staking te voorkomen en er zou zelfs sprake zijn van intimidatie. Uitzendkrachten zouden erop gewezen zijn dat ze een tijdelijk arbeidsovereenkomst hebben. Werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zouden te horen hebben gekregen dat hun kans op promotie zou afnemen als ze zouden staken. Ook zouden managers werknemers extra geld geboden hebben om wél te komen werken. Zo zouden werknemers die eigenlijk verlof hadden 200% betaald krijgen als ze alsnog zouden komen werken en werknemers die al ingepland waren en niet zouden staken 150%. De directie liet NOS weten niet op de hoogte te zijn van klachten over intimidatie, maar gaf wel toe dat er gepeild is of er belangstelling was voor extra salaris op voorwaarde af te zien van de staking. Uiteindelijk besloot de directie dit niet door te zetten omdat er een verkeerd signaal van uit zou gaan.

Staking leidt tot financiële schade

VDL Nedcar had door eerdere stakingen al een productieachterstand van 2.200 auto's. Met de laatste staking is die achterstand met 900 auto's nog verder opgelopen tot 3.100 auto’s. De directie vreest dat de stakingen en achterstand het partnerschap met BMW op het spel zetten. De opdracht van BMW zorgde er enkele jaren geleden voor dat VDL Nedcar een nieuwe start kon maken. Het is echter niet toegestaan om een staking te breken. Na de vakantie gaan werknemers twee extra diensten draaien om de opgelopen productieachterstand weg te werken en alsnog aan de gemaakte productieafspraken met opdrachtgever BMW te voldoen.

OR moet achterban informeren over opties, regels en gevolgen

Een OR in een situatie als deze moet goed in de gaten houden of de regels worden nageleefd. De OR kan de achterban informeren over de mogelijkheden bij een staking en wat er wel en niet toegestaan is. Ook is het van belang dat de OR de achterban wijst op de mogelijke gevolgen van de staking voor de organisatie. Zou een staking daadwerkelijk leiden tot het verlies van een belangrijke opdrachtgever, dan zijn de werknemers mogelijk nog verder van huis dan voor de staking. In dit geval gaf de vakbond aan dat BMW goed weet om te gaan met stakingen en te hopen dat de opdrachtgever het contract gewoon nakomt.