Ouderen slachtoffer van doorstart onder WWZ

18 augustus 2016 | Door redactie

Bij organisaties die een doorstart maken na een faillissement, worden vaak oudere werknemers op straat gezet. Curatoren vinden dit een ongewenst gevolg van de Wet werk en zekerheid (WWZ).

Bij een overgang van onderneming moet de overnemende partij ook het personeel overnemen. Een uitzondering hierop geldt voor een doorstart na faillissement. Bij zo’n doorstart is de overnemende partij niet verplicht om het personeel in dienst te nemen; ze kan kiezen wie wel en wie niet een contract aangeboden krijgt. Voor werknemers die worden overgenomen, kan de nieuwe eigenaar als opvolgend werkgever gelden. Sinds de WWZ hiervoor de regels heeft gewijzigd, is dit vaker het geval. Curatoren hebben in het tv-programma Nieuwsuur ervoor gewaarschuwd dat oudere werknemers de dupe zijn van die gewijzigde regels.

Ouderen zijn duur door opvolgend werkgeverschap

Diverse winkelketens – zoals Perrysport en McGregor – kwamen de laatste tijd in het nieuws vanwege een doorstart. Wordt er dan personeel overgenomen om ze opnieuw in winkels aan het werk te zetten, dan is er sprake van opvolgend werkgeverschap. Dit betekent onder meer dat werknemers eerder opgebouwde dienstjaren voor de ketenbepaling en transitievergoeding behouden. Voor werknemers met een lang dienstverband bestaan dan meer (financiële) risico’s. Het is een belangrijke reden voor overnemers om oudere werknemers niet weer in dienst te nemen.

Minister Asscher niet bereid tot wijziging WWZ

De WWZ (tools) heeft juist als doel die oudere werknemers meer te beschermen, maar de regels met betrekking tot het opvolgend werkgeverschap blijken averechts te werken, zo stellen de curatoren. In een reactie geeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan dat hij de ‘bescherming’ van werknemers met werkervaring in principe niet weg wil nemen. Wel is hij bereid te onderzoeken of curatoren vanuit de wet de opdracht moeten krijgen om bij een doorstart de belangen van werknemers mee te wegen. Verder komt er een wet die een ondernemingsraad (OR) een stem geeft bij faillissement, maar daarmee zijn besluiten over personeel niet te voorkomen.