Personeelsmaatregelen uit regeerakkoord 2024

16 mei 2024 | Door redactie

De coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB hebben een regeerakkoord bereikt. In de toekomstplannen van de rechtse coalitie staan ook een aantal maatregelen voor werkgevers en werknemers.

Vergeleken met de voorgaande regeerakkoorden zijn de plannen voor de wet- en regelgeving voor personeel en arbeid ditmaal relatief beperkt. Het hoofdlijnenakkoord bevat onder meer wijzigingen in de regels voor de arbeidsmarkt, het kinderopvangstelstel en buitenlandse werknemers. De plannen worden de komende jaren verder uitgewerkt, wat betekent dat het nog wel even kan duren voor de plannen daadwerkelijk realiteit worden voor organisaties.

Belangrijkste plannen voor HR uit het regeerakkoord

Arbeidsmarkt:

  • De coalitiepartijen willen meer zekerheid op de arbeidsmarkt, onder meer door:
  • Werken in de zorg wordt aantrekkelijker gemaakt door werknemers meer autonomie, loopbaanperspectief en beter arbeidsvoorwaarden te geven. Ook gaan de regeldruk en administratieve lasten omlaag en wordt er gestimuleerd dat zorgpersoneel in loondienst de eerste keuze krijgt bij roosterindeling.
  • Het plan is om de Werkloosheidswet (WW) te hervormen. Mogelijke wijzigingen zijn het verlengen van de opzegtermijn van arbeidsovereenkomsten in combinatie met een poortwachterstoets WW bij UWV en/of een verkorting van de WW-duur tot 18 maanden.

Inkomen:

Buitenlandse werknemers:

Overige punten:

  • De bescherming van klokkenluiders wordt verder versterkt.
  • Er komt een wetenschappelijke standaard voor het gebruik van modellen en algoritmes. Beiden moeten openbaar en navolgbaar zijn. Dit moet verduidelijken waarvoor ze wel en waarvoor ze niet bedoeld zijn en gebruikt kunnen worden.
  • Om de regeldruk tegen te gaan, wordt het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) al gelijk bij het bedenken van beleid en wetgeving betrokken, en niet pas verderop in het proces.
  • De compensatie van de transitievergoeding na twee jaar arbeidsongeschiktheid (infographic) wordt per 1 juli 2026 beperkt tot kleine werkgevers (minder dan 25 werknemers). Werkgevers met 25 werknemers of meer worden niet meer gecompenseerd.
  • De coalitiepartijen willen de verduurzaming van het wagenpark blijven stimuleren, maar de elektrische leaserijder gaat wel eerlijk bijdragen om de opbrengsten op de lange termijn houdbaar te houden. Daarnaast komen de subsidies voor elektrische auto’s per 2025 te vervallen.