Personele wetswijzigingen per 1 juli

28 juni 2016 | Door redactie

Op 1 juli 2016 zijn er weer een aantal wetswijzigingen ingegaan die invloed kunnen hebben op uw organisatie. Zorg dat u op de hoogte bent van de maatregelen die voor uw vakgebied van belang zijn.

Op de helft van het jaar treden er vaak weer nieuwe maatregelen in werking waar uw organisatie mogelijk mee aan de slag moet. De volgende wetswijzigingen zijn per 1 juli 2016 ingegaan:

  • De overgangsregeling voor de transitievergoeding is vervallen. Hierdoor hebben afspraken over ontslagvoorzieningen die vóór 1 juli 2015 in een cao of sociaal plan zijn gemaakt geen voorrang meer op de transitievergoeding. De gedachte hierachter is dat cao-partijen inmiddels genoeg tijd hebben gehad om de cao aan te passen aan de nieuwe regels.
  • Er gelden soepelere regels voor het onderbreken van de keten van tijdelijke contracten. In de cao is het mogelijk om de minimale tussenpoos die nodig is om de ketenbepaling te doorbreken te verkorten van zes naar drie maanden.
  • De Wet Huis voor klokkenluiders is in werking getreden. Door deze wet zijn organisaties met minimaal vijftig werknemers verplicht een interne meldregeling (tools) te hebben, zodat werknemers melding kunnen maken van misstanden binnen de organisatie.

Inhoudingenverbod Wet aanpak schijnconstructies uitgesteld

Volgens eerdere plannen zou er per 1 juli 2016 een verbod komen op inhoudingen op het wettelijk minimumloon. Dit verbod is echter uitgesteld naar 1 januari 2017. Ook komen er enkele uitzonderingen op dit verbod.