Pesten op werk is (nu) nog niet strafbaar

25 maart 2016 | Door redactie

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil dat werkgevers pesten op het werk verder aanpakken. De kans dat pesten strafbaar wordt gesteld, is echter klein.

Minister Asscher kreeg vanuit de Tweede Kamer vragen over het opnemen van pesten in het Wetboek van Strafrecht. PvdA-lid Kerstens zag graag een serieus onderzoek naar het strafbaar stellen van pesten. In België en Zweden zijn daarvoor regels opgesteld en zulke bepalingen zouden afschrikwekkend kunnen werken.

Pesten is nu al strafbaar

Asscher ziet pesten als een serieus probleem aangezien er in Nederland zo’n 500.000 werknemers mee te maken hebben. Er is ook een overheidscampagne tegen pesten. De minister geeft aan dat bepaalde elementen van pesten nu al strafbaar zijn, zoals intimidatie, smaad en bedreiging. Ook de Inspectie SZW speelt een rol: een organisatie loopt het risico op een boete als ze niets doen om pesten terug te dringen. Volgens de Inspectie hebben organisaties tot nu toe alleen waarschuwingen ontvangen, maar waren boetes nog niet nodig.

Pak pesten preventief aan

De minister gaat praten met werkgevers en vakbonden om tot de beste aanpak te komen. Daarbij zal hij de meerwaarde van de strafbaarstelling ook ter sprake brengen. Er moet echter vooral aandacht zijn voor preventieve maatregelen, bewustwording en ook werknemers moeten worden gestimuleerd om pesterijen ter sprake te brengen. Pesten kan grote gevolgen hebben voor de slachtoffers en tot verzuim leiden.