Prinsjesdag bevestigt afspraken ontslag en WW

18 september 2013 | Door redactie

Op Prinsjesdag zijn verschillende afspraken uit het sociaal akkoord bevestigd. Zo verandert het ontslagrecht en wordt de door de overheid gefinancierde WW-uitkering ingekort van 38 naar 24 maanden. De maatregelen met betrekking tot de WW en het ontslagrecht gaan in per 2016. Natuurlijk moeten de Eerste en de Tweede Kamer eerst nog akkoord gaan met de wijzigingen.

Gisteren overhandigde minister Dijsselbloem van Financiën de Miljoenennota aan de Tweede Kamer. Uit de Prinsjesdagstukken bleek dat veel sociale maatregelen aansloten bij de afspraken uit het sociaal akkoord.

Ontslagroute ligt vanaf 2016 vast

Het kabinet past per 2016 het ontslagrecht aan. Daardoor hangt de ontslagroute die u straks moet volgen af van de ontslagreden. Bij ontslag vanwege persoonlijke redenen – bijvoorbeeld een verstoorde arbeidsrelatie of disfunctioneren – moet u naar de kantonrechter. Ontslag wegens bedrijfeconomische redenen of arbeidsongeschiktheid, moet u via UWV regelen. Werknemers die hun baan verliezen, ontvangen een transitievergoeding. Dit budget kunnen zij inzetten voor scholing om sneller een nieuwe baan te vinden. Meer over de transitievergoeding leest u in het bericht ‘Reden ontslag bepaalt straks ontslagroute’.

Publiek gefinancierde deel WW naar 24 maanden

Door een aanpassing van de WW-duur van 38 naar 24 maanden, moet het aantrekkelijker worden om te werken. De kortere duur van de WW-uitkering was ook al in het sociaal akkoord overeengekomen. Daarin was afgesproken dat de sociale partners zelf moeten zorgen voor een aanvulling van de WW-uitkering tot 38 maanden.
De aanpassing van het ontslagrecht en de WW is opgenomen in het wetsvoorstel Werk en zekerheid. Dit voorstel ligt bij de Raad van State voor advies en wordt daarna aan de Tweede Kamer gestuurd. Als de Tweede en de Eerste Kamer akkoord gaan met het voorstel, zijn de wijzigingen een feit.