Regels voor loonkosten bij transitievergoeding

6 augustus 2014 | Door redactie

De loonkosten die gemoeid zijn met het volgen van een cursus of opleiding mag u niet in mindering brengen op de transitievergoeding die straks verschuldigd is bij ontslag. Dit blijkt uit het concept van het Besluit transitievergoeding dat minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs heeft gepubliceerd.

In het bericht ‘Concept kostenaftrek van transitievergoeding’ heeft u kunnen lezen welke soorten kosten een werkgever in de toekomst mag aftrekken van de transitievergoeding bij ontslag. Zowel voor transitie- als inzetbaarheidskosten geldt dat u loonkosten niet in mindering mag brengen op de transitievergoeding, zo blijkt uit het ontwerpbesluit transitievergoeding (pdf) dat voor advies bij de Raad van State ligt. Het gaat dan om de loonkosten gedurende de periode waarin een werknemer een cursus of opleiding heeft gevolgd. Overigens kunt u – net als nu – over deze loonkosten afspraken maken met een medewerker. U kunt bijvoorbeeld afspreken dat de werknemer de cursus of opleiding geheel of gedeeltelijk in eigen tijd volgt.

Loonkosten bij verlengde opzegtermijn

Spreekt u met een medewerker een langere opzegtermijn af – om hem op die manier meer tijd te geven een andere baan te vinden – dan mag u de loonkosten van deze verlengde opzegtermijn wel van de transitievergoeding aftrekken. Overigens moeten die kosten in een redelijke verhouding staan tot het doel waarvoor de kosten zijn gemaakt. De kosten die u in aftrek brengt, mogen niet buitensporig hoog zijn. Om te kunnen bepalen wat ‘redelijke kosten’ zijn, moet u uitgaan van wat in de buitenwereld (‘het maatschappelijke verkeer’) acceptabel en gebruikelijk is.