Regels WWZ per 1 juli 2015 nu verder uitgewerkt

18 mei 2015 | Door redactie

De Rijksoverheid heeft de nieuwe regels die gelden per 1 juli door ingang van de Wet werk en zekerheid nader uitgewerkt. Deze zogeheten ‘lagere regelgeving’ heeft betrekking op de regels rond het ontslagrecht en dus niet op de ketenbepaling, scholingsplicht of de WW die ook per 1 juli worden aangepast.

Het ministerie van SZW heeft de uitgewerkte regels voor het nieuwe ontslagrecht per 1 juli verwerkt in de volgende documenten:

Verdere uitwerking van de regels rond ontslag

In de Ontslagregeling vindt u regels die straks gelden bij ontslag om bedrijfseconomische redenen, waaronder de regels voor het ‘nieuwe’ afspiegelingsbeginsel. De Regeling UWV ontslagprocedure bevat regels die tijdens een opzeggingsproces bij UWV moeten worden aangehouden.

Details van het overgangsrecht en in mindering brengen van kosten bij transitievergoeding

In het Besluit overgangsrecht transitievergoeding is bepaald dat er een overgangsrecht geldt voor het betalen van een transitievergoeding. Hoe dit overgangsrecht werkt, heeft u eerder al kunnen lezen in het bericht ‘Mogelijk overgangsrecht transitievergoeding’. Op de transitievergoeding mag u in sommige situaties kosten in mindering brengen. De regels hiervoor zijn vastgesteld in het Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding.